120 väsbyelever speedejtade politiker på demokratiforum


Postad 15 februari 2015

demokratiforumTotalt deltog ca 120 ungdomar i åk 6-9 från 6 av kommunens 9 skolor. Nästan 40 politiker och tjänstemän var på plats för att lyssna på ungdomarna. Temat för Ung i Väsby 2015 var skolan och skolans utveckling och eleverna diskuterade frågor som trevligare skolmiljö, att lärare bör ha bättre framförhållning inför prov och att betyg ska sättas på fler grunder än enbart provresultat.

-Ung i Väsby är ett utmärkt forum för ungdomarna att göra sin röst hörd och därigenom kunna påverka och förändra. Genom Ung i Väsby kan vi tillsammans göra Väsby till en ännu bättre plats för våra ungdomar, sa Roland Storm, kommunalråd (VB).

Ungdomarna på forumet fick även möjligheten att speeddejta kommunens politiker och tjänstemän under fem minuter och ställa frågor om allt möjligt. Rökning på skolgårdar, politik och inflytande, lärare och stadsutveckling var några av de ämnen som diskuterades.

Läs hela artikeln här.

För mer information kontakta:
Roland Storm, kommunalråd (VB) 073-910 42 40
Sofia Gullberg, projektledare Ung i Väsby 073- 910 41 07
Birgitta Säfström, lärare grundsärskolan Smedby 073-910 74 29
Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg 073-910 47 67