2018-04-18 — Frukostföreläsning – Från flykting till medarbetare


Postad 16 januari 2018

Från flykting till medarbetare
Sverige lider av skriande kompetensbrist i många branscher, och värre lär det bli. Samtidigt är vi bland de sämsta länderna inom OECD vad gäller att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden. Skälen till det är flera, men oftast glömmer vi ett av de allra viktigaste; De svenska chefernas okunskap och brist på erfarenheter skapar onödiga trösklar som gör att de missar massor av relevant kompetens.
   
Magnus Berg har länge jobbat intensivt med de här frågorna, bland annat hos Migrationsverket och de senaste två åren hos Ledarna, tillsammans med Mouddar Kouli, som kom till Sverige från Syrien hösten 2015. De har utbildat och coachat hundratals såväl asylinvandrare som svenska chefer, vilket har gett många viktiga insikter – både innan och på jobbet.
 
Datum: Onsdagen den 18 april
Kl: 07.30-09.00
Plats: Messingen, lokal ABBA, Upplands Väsby
 

Varmt välkommen!

Denna aktivitet samarrangeras med Företagarna, Upplands Väsby kommun och Väsby Promotion.