Årets Dialogdag hölls på Torsåker


Postad 30 januari 2019

Årets Dialogdag med temat ”Hur skapar vi tillsammans ett tryggare Väsby” är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun, Väsby Promotion och Företagarna då vi bjuder in företagare och näringslivsrepresentanter för att diskutera aktuella utvecklingsfrågor tillsammans med kommunpolitiker och ledande kommuntjänstemän. Deltagarna varierar beroende på temat.

Igår, den 29 januari 2019, fick vi förmånen att vara i en fantastisk miljö ute på Torsåker i Upplands Väsby där dagen inleddes med en gemensam lunch samt en presentation av Torsåker och Axfoundation av Anna Henning Moberg och Astrid Gyllenkrok Kristensen, där de även berättade om verksamhetens hållbarhetsarbete.  
En fantastisk miljö att vistas i.

Lunchmingel.

Oscar Weinmar, kommunstyrelsens ordförande, Camilla König Ekegren, Väsby Promotion samt Anna Canter, Företagarna, hälsade alla välkomna och dagen blandades med diskussioner i grupp, föreläsare och mingel.

Till vår hjälp hade vi Ulrika Riseby från GREAT som facilitator.

Påfyllnad med energi behövdes under dagen. Dialogdagen höll på från kl: 11.30 – 18.30.

I grupper med indelning Öst, Väst, Norr och Söder diskuterades trygghetsfrågor och vad vi konkret kan göra för att motverka brott, hur ser verkligheten ut egentligen, hur är det i Väsby och vad kan vi som samhällsaktörer göra gemensamt för att våra medborgare, våra medarbetare, våra kunder och vi själva ska uppleva och känna en större trygghet?

Många idéer kom upp till ytan och skrevs in i en app. Uppföljning på detta kommer att göras så fort som möjligt.

Föreläsare för dagen var:

Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige, som arbetar med trygghetsfrågor och brottslighet. Magnus menar att  det begås färre brott om kommun och företag samarbetar och att det därför är viktigt att blanda in näringslivet.

Erik von Essen, Länsstyrelsen i Stockholm gav oss information om hur den nationella bilden ser ut vad gäller brott, trygghet och brottsförebyggande arbete. Han menade att brottsförebyggande arbete måste prioriteras och att Polis, kommun och näringslivet måste samverka. Alla Emil behöver en Alfred.

Upplands Väsby – Lägesbild och fokus framåt Panelsamtal och interaktiv dialog: Daniel Wilhelmsson, kommunpolis, Caroline Ankarström, brottsförebyggande strateg, Upplands Väsby kommun, Peyman Rezapour, bosocial chef, Väsbyhem och Mikael Rångeby, samhällsbyggnadschef, Upplands Väsby kommun berättade om sitt trygghetsarbete samt svarade på frågor.

Ett gott exempel på hur man kan skapa systematik och en gemensam plattform för ökad trygghet är Sollentuna kommun och Polisen i Sollentuna. Caroline Olsson, trygghetssamordnare Sollentuna kommun och Johan Lundgren kommunpolis Sollentuna berättade om sitt arbete med EST – Effektiv samordning för trygghet. En lokal metodik som de arbetar med i Sollentuna.

Göran Langer, vd, Sigtunahem, berättade om utvecklingsarbetet BID i Valstaområdet i Märsta för ökad attraktivitet, trygghet och trivsel.

Dagen avslutades med lättare förtäring och mingel.

T A C K till alla medverkande för en givande och trevlig Dialogdag!