Årligt möte för Väsbys utveckling 6-7 november


Postad 10 november 2014

Upplands Väsby kommun och Väsby Promotion arrangerade 6-7 november det årliga dialogmötet mellan ett 50-tal representanter för Väsbys näringsliv, Upplands Väsby kommun och politiker från såväl majoriteten som oppositionen.

Första dagen för dialogmötet inleddes med att Johan Kreicbergs, VD Kreicbergs Utredning & Opinion, föreläste om varför företagsklimat är viktigt för en kommuns utveckling. Bland annat belyste han det faktum att det finns statistiska samband mellan om en kommun har ett bra företagsklimat och om yngre människor väljer att flytta dit och bosätta sig. Johan menade på att det förmodligen hänger ihop med att det i en kommun med bra företagsklimat också finns ett större utbud av jobb. Han pratade också en hel del om vikten av att som kommun särskilja sig när det handlar om att beskriva platsen. Många kommuner i Stockholms län har snarlika beskrivningar varför det är svårt att sticka ut ordentligt. Kring denna fråga handlade också det efterföljande grupparbetet där utmaningen blev att hitta Väsbys styrkor och svagheter. De närvarande fick även chansen att lyssna till en panel bestående av Profi (fastighetsägare av bl.a. InfraCity), Edsby slott, Brabo och Mondelez som diskuterade om vad som gör ett bra företagsklimat och vad det har för betydelse för Väsby.

Under dagen klev även Väsbys nya politiska majoritet, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Väsbys Bästa) upp på scenen och presenterade sig och några tankar kring hur de vill utveckla Väsby. De fick också svara på några frågor från publiken kring hur de tänker framöver i olika frågor. Dagen avslutades sedan med att Linnea Askling, projektledare Väsbys nya översiktsplan, Upplands Väsby kommun, presenterade vision 2040 där kommunen under året bland annat har arbetat med att ta fram olika förslag för hur en ny översiktsplan ska se ut.

Dag två innehöll bland annat en föreläsning av Fredrik Bergström, från WSP, som handlade om vad som gör en plats attraktiv och hur attraktivitet skapas. Utifrån det diskuterades det sedan gruppvis hur Väsby kan utveckla områdena på båda sidor av E4:an. En hel del intressanta förslag kom fram och det finns alla möjligheter att göra något bra av det framöver.