BIMS Projektutveckling AB


Postad 5 februari 2015

Konsult åt kommuner, markägare och byggherrar för utveckling av fastigheter speciellt i tidiga skeden som detaljplanering, förhandlingar om exploateringsavtal. Speciellt bostäder.