Bli nätsmart och maximera dina affärsmöjligheter på LinkedIn – 9 mars


Postad 14 mars 2016

Jackie utvärderingPå morgonen den 9 mars föreläste Jackie Kothbauer om det nya medielandskapet, den nya människan och social marknadsföring. Idag finns många olika sociala media-kanaler, och det gäller att välja de som passar just din verksamhet, ditt syfte och din målgrupp. Snapchat, LinkedIn, Facebook, YouTube och Twitter är några av dem men det finns många fler. Jackie menade på att de olika kanalerna går att dela in i fyra olika grupper: information, sändning, sök och dialog. Det är viktigt att identifiera behovet först för att sedan välja kanal. Snapchat, som är en relativt ny kanal, används till 75 % av kvinnor under 30 år och är således perfekt om det är den målgruppen man vill nå. Är det däremot branschexperter av olika slag är kanske Twitter att föredra.

Jackie berättade också att vi människor väljer mycket utifrån vad vi blir rekommenderade av vänner och bekanta. Delar någon en uppdatering i sociala media om exempelvis ett resmål, tjänst eller en produkt, är vi mer benägna att göra ett köp än om vi ser reklam via en annons. Åsikter påverkas helt enkelt av omgivningen, och det är därför många företag arbetar med varumärkesambassadörer som delar uppdateringar och tipsar om produkter från ett visst företag i sina sociala medier.

Många företag använder sociala medier idag i sin marknadsföring, både av företaget i sig men också för produkter och tjänster. Engagemanget vid detta tillfälle var högt och många hade egna tankar och tips att dela med sig av och uttryckte efteråt att de var väldigt nöjda och att detta kändes väldigt relevant för deras verksamheter.

Följ gärna Väsby Promotion på LinkedIn, Facebook och Instagram och utöka dina affärsmöjligheter!