Budget för 2017 beslutad


Postad 22 juni 2016

DagisTrygghet, bostadsbyggande och inte minst 87.6 miljoner kronor extra till skolan. Dessa frågor stod i fokus när majoritetens budget för 2017 beslutades i kommunfullmäktige på måndagen.

– Skola och utbildning är en av våra absolut viktigaste frågor att fokusera kring. Därför är vi extra glada att kunna göra denna extra satsning, utöver det som redan görs. Att det byggs en ny skola i centrala Väsby är också något vi är otroligt stolta över, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

I multihuset Messingen finns redan dagsläget ett nav för kultur i form av bland annat bibliotek och musikskola. Framöver kommer även trygghetssatsningar att utgå ifrån Messingen. Utökade öppettider på fritidsgårdar runt om i kommunen väntas också ge en ökad upplevelse av trygghet. Utöver tidigare budget tillförs ytterligare sex miljoner kronor för trygghetsskapande åtgärder.

Byggande av nya bostäder har också hög prioritet i budgeten. Förra året stod 464 bostäder klara för inflyttningen, vilket är det högsta antalet på över 20 år. 845 nya invånare flyttade till Väsby under 2015.

För mer information:
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande: 073-910 41 23
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25