Budget och flerårsplan antagen på kommunfullmäktige


Postad 17 juni 2015

Nyhet_uvk_17juniByggande, barn och utbildning. Där låg fokus under budgetdebatten när kommunfullmäktige sammanträdde under måndagen. Den politiska majoriteten satsar på att kulturen, fritiden och bostadsbyggandet ska utvecklas under 2016.

– Detta är en framtidsbudget för att fortsatt utveckla Väsby som innehåller satsningar på skola, nya bostäder, fler jobb och där kommunen har noll kronor i låneskuld, säger Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande (S).

Upplands Väsby har hög byggtakt. I kommunens vision finns ambitionen att 63 000 personer valt att vara väsbybor år 2040.

– När Stockholmsregionen växer ska vi självklart ta vårt ansvar i att bygga nya bostäder. Därför är jag stolt att leda en kommun som bygger mer än vi har gjort på 30 år, säger Mathias Bohman.

Det blocköverskridande skolutvecklingsprojektet ”Ett lärande Väsby” fick som väntat ett ekonomiskt tillskott på fem miljoner kronor inför 2016. Projektet har pågått sedan hösten 2013 och sätter fokus på kvalitetsutveckling i skolan för både elever och lärare. Från och med 1 september 2015 erbjuds också barn till föräldralediga och arbetslösa 30 timmars förskola i veckan.

För mer information:

Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande (S): 08-590 971 23
Linda Corsvall, chef kommunikationsenheten: 073-910 40 29