Andra aktiviteter och evenemang


2019-01-12 – 2019-02-03 — Vernissage Väsby Konsthall

Postad 7 januari 2019

Läs mer här.


2019-02-04 — Rotary Talks 2019

Postad 14 januari 2019

Inbjudan till seminarium den 4 februari 2019 kl 17.30 – 21.00 för rotarianer med gäster/blivande rotarianer på temat ”Ledarskap – en svensk framtidsfråga”.

Idag utsätts Sverige och vår omvärld för snabba och kraftfulla förändringar. Inom områden såsom handel och näringsliv, utbildning & forskning, klimat- & miljöfrågor, politiska opinionsströmningar, kultur, demografi samt vårt lands säkerhetspolitiska läge. För att nämna några av många frågor. Behovet av ett kompetent och långsiktigt ledarskap har nog aldrig varit större än idag.

Rotary Talks 2019 arrangeras av Upplands Väsby-Bredden Rotaryklubb. Vi har, på temat ”Ledarskap – en svensk framtidsfråga”, lyckats engagera några av Sveriges mest erfarna ledare inom vitt skilda områden. På Rotary Talks 2019 kommer dessa kvalificerade personer att frispråkigt dela med sig av sina erfarenheter från sin roll som ledare och sin syn på vad som bygger ett ”framgångsrikt ledarskap”. Seminariedeltagarna i Rotary Talks 2019 kommer … Läs mer »