Energisnåla hyreslägenheter när Bo i Väsby bygger nytt


Postad 3 december 2014

CarlslundBo i Väsby bygger 20 nya hyreslägenheter i Carlslund i Upplands Väsby kommun. Husen som är lågenergibyggnader med balkonger eller uteplatser kommer att stå klara till årsskiftet.

– Genom förtätning i ett av våra befintliga bostadsområden har vi lyckats tillföra nya och attraktiva lägenheter, säger Arne Månsson, VD på Bo i Väsby.

Byggnaden har en ”grön” look med kloka materialval och sedumtak (vegetationstak) för omhändertagande av dagvatten. P-platser för de boende kommer att iordningsställas på tomten.

Lägenheterna kommer stå klara till årsskiftet med inflyttning under första kvartalet 2015.

Hälften av lägenheterna fördelas externt och resterande till den egna bostadskön.

För mer information:
Arne Månsson, VD på Bo i Väsby, 08-410 604 24, arne.mansson@bovab.se
Stefan Wahlund, Projektansvarig på Bo i Väsby, 0707-99 64 70, stefan.wahlund@bovab.se