EU-bidrag ger fler nyanlända möjlighet att komma in i arbetslivet


Postad 8 november 2017

I Upplands Väsby, Sigtuna och Sollentuna arbetar kommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen för att utveckla individinriktade matchningsinsatser som ska stärka 350 nyanlända på vägen mot arbete i Arlandaregionen. Projektet, ”Etableringslyftet” har beviljats 28 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet startar i december och pågår i cirka tre år.

Målgruppen för projektet är nyanlända som har varit inskrivna inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i minst ett år. 

Kommunerna i Upplands Väsby, Sigtuna och Sollentuna har en gemensam projektledare som håller ihop projektet. Samtliga lokala arbetsmarknader kommer att vara öppna för deltagarna oavsett var personen bor.

De som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är:
Personer som är mellan 20 och 65 år som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande och deras anhöriga.
Personer som fyllt 18 år men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige.

Läs mer på Mynewsdesk – Upplands Väsby kommun, klicka här.