Fick lära sig rädda liv med kurs i HLR


Postad 9 oktober 2018

En livsviktig kurs i Hjärt och lungräddning

Varje dag i Sverige får närmare 20-30 personer ett plötsligt hjärtstopp. Med rätt kunskap och utbildning ökar chansen för överlevnad med 2-3 gånger. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal.

De 8 oktober samlades kunskapstörstiga personer som ville utöka sin kompetens inom Hjärt och lungräddning och öva inför en högst oönskad situation – där sekunder räknas. T A C K – Vlg – Väsby Läkargrupp för ert initiativ att arrangera HLR-kurs hos oss. En mycket efterfrågad kurs som omedelbart blev fullbokad och vi arrangerade därför två kurser direkt efter varandra.

Pia Davinder pumpade upp 12 dockor som träningsobjekt där gruppdeltagarna fick insikter och praktisk övning om vad som ska göras, vad som krävs och hur det går till. Det varnades för att man kunde få små röda blodkärl synliga runt munnen dagen efter en övning som denna vilket ett par stycken fick erfara. Det krävs onekligen handlingskraft, mod och ork att inte ge upp när den otänkbara situationen uppstår. Varmt tack för ert deltagande och för ert engagemang. Varje sekund räknas!

 

FAKTA
Enligt Arbetsmiljölagen, föreskriften AFS 1999:7 skall det på arbetsplatsen finnas tillräckligt antal personer som kan ingripa vid hjärtstopp och ge första hjälpen. Det är viktigt att kunskapen hålls aktuell. Praktisk repetition och övning behöver återkomma regelbundet.

Läs mer på Vlg:s hemsida.