Finnhammars har tecknat Klimatavtal


Postad 28 november 2018

Det sitter i väggarna hos Finnhammars

Finnhammars är en av Sveriges största ägarledda revisionsbyråer med runt 50 anställda fördelat på två kontor, ett i Upplands Väsby och ett i Stockholm. Nu har de anslutit sig till Klimatavtal Väsby. Väsby Promotion, Upplands Väsby kommun och WSP Environmental besökte Finnhammars kontor i Upplands Väsby för att få veta mer om deras miljö- och klimatarbete.

– Finnhammars hus, som är hitflyttat från Lidingö, har tidigare varit en prästgård. Det monterades ned för att sedan sättas ihop igen och här står det nu, även om en del förändringar har gjorts, berättar Malin Markman, VD på Finnhammars.

Kyrkan sålde huset 1984, som då köptes av Bo och Margareta Finnhammar, ett år efter att byrån grundades av Bo Finnhammar och Ola Spinnars.

– Ett till hus byggdes 1986 som Bo och Margareta bodde i privat och vi hade kontor i det andra huset. När de gick i pension och flyttade ut till sitt landställe kontoriserade vi hela byggnaden. Nu är det två hus med vardera tre plan med en sammanbyggnad emellan sig, så totalt är det 975 kvm, förklarar Gabriella Bäcklin, service- och support, på Finnhammars.

En annorlunda kontorsmiljö som kräver en del underhåll
– Vi har investerat mycket i fastigheten då vi känner att det är vårt hjärta och själ, det sitter i väggarna här, säger Malin Markman.
De stora investeringarna som vi har gjort är att vi dränerade om runt husen och la om hela trädgården, vi har gjort flera parkeringar och satt in en gigantisk oljeavskiljare. Bergvärme var även det en stor investering som gjort att vi nästan halverat vår elförbrukning. Vi har även bytt ut till LED-belysning där vi kan, fortsätter Malin.

– Ett tips är att titta på elstatistiken per dygn för att se vad som står och drar el på natten, säger Margot Bratt, projektledare och rådgivare på WSP Environmental.

Helt digitaliserade
– Digitaliseringen har varit ett stort projekt då vi har digitaliserat hela vårt revisionsarbete, nu sparar vi allt digitalt. Vi har investerat ungefär en halv miljon i det. Vi ser stora besparingar framöver, i form av minskad pappers- och pärmkonsumtion. Dessutom förbättras arbetsmiljön för mina medarbetare då de slipper att bära pärmar till och från kunderna, säger Malin Markman.

Hållbarhetsprojekt
Utöver sitt energispararbete startade Finnhammars även ett hållbarhetsprojekt i augusti 2017, där de gemensamt tog fram en hållbarhetspolicy. En hållbarhetsgrupp bildades och medarbetarna har fått engagera sig i olika projekt.

– Vi sopsorterar och klimatkompenserar genom att plantera träd. Vi har också börjat med dagliga mindfulness-pauser för medarbetarna. För att kunna jobba med hållbarhet på ett strukturerat sätt har vi köpt in Pure Act, en digital plattform till vår hjälp, säger Maria Bengtsson, revisor på Finnhammars.

Även internt tänker de hållbarhet. Snart öppnar de upp ”Finnhammars interna secondhand” i källaren, för att kunna byta saker och kläder med varandra. De har även en del hälsoprojekt på gång såsom stafettvasan och stegräkning.

– Vi ser att hållbarhet inte bara gynnar affären utan också att det känns bra i själ och hjärta att vara med och bidra till en bättre värld, säger Malin Markman.

Tips på åtgärder
Morgan Pettersson, miljöstrateg och Anna Lööf, energisparrådgivare på Upplands Väsby kommun, gav Finnhammars tips på ytterligare åtgärder som de kan göra, t.ex. utbildning i Eco-driving, där man får lära sig köra bil klimatsmart. Margot Bratt tipsade om Fly Green Fund en förening som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor.

Varför Klimatavtal Väsby?
– Vi vill förbättra oss på något sätt, vara med och bidra och visa att vi tar ställning. Både externt och i Väsby, för att visa att vi är med på banan och internt för att attrahera ny arbetskraft, säger Malin Markman.

Klimatarbete och klimatmål
Finnhammars har bidragit till mindre pappersförbrukning och onödiga transportmil har försvunnit till arkivdepåerna för förvaring av pärmar och bidrar till en positiv miljöeffekt.

Läs mer om Finnhammars här.

Läs mer om Klimatavtal Väsby här samt på kommunens hemsida.