Fokus på ökad lokal tillväxt i Upplands Väsbys nya näringslivsstrategi


Postad 14 december 2016

Ökad lokal tillväxt är målet i den nya näringslivsstrategi som kommunfullmäktige antog i måndags. Att systematiskt arbeta för att locka företag till Väsby och stödja insatser för nyföretagande är exempel på strategier för att nå tillväxtmålet, som tagits fram i samarbete med näringslivet. Målet om ökad lokal tillväxt stödjer också Väsbys vision om att kommunen ska ha 63 000 invånare år 2040.

I dag finns över 80 procent av arbetstillfällena i Upplands Väsby kommun inom näringslivet.

– Väsby har landets sjätte bästa företagsklimat och företagen i kommunen har just nu den bästa tillväxten och utvecklingen i länet. Den nya näringslivsstrategin syftar till att skapa ännu bättre för förutsättningar för företagande och entreprenörskap i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

I näringslivsstrategin beskrivs samverkan mellan kommunen och näringslivet som en framgångsfaktor för ökad tillväxt och för att nå de mål som är satta för 2020.

– Kommunen har en viktig uppgift i att skapa goda förutsättningar för företagen. God dialog och samverkan, bra relationer och väl fungerande service är avgörande för att företag ska välja att etablera sig, stanna kvar i kommunen, växa och utvecklas, säger näringslivschefen Anders Wink.

Fakta
Näringslivsstrategin, som gäller till och med år 2020, är framtagen i samarbete med företagare, Väsby Promotion och Företagarna under ett år, med start vid Dialogdagen 2015 där ett trettiotal företag deltog. Under arbetet har sex företag deltagit i referensgruppen.

Upplands Väsby har precis fått pris för bästa tillväxt hos aktiebolag i Stockholms län och hamnade på sjätte plats i Svensk näringslivs ranking av företagsklimatet i kommuner i Sverige 2016.

För mer information:
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Anders Wink, näringslivschef, 073-910 43 80
Ulrika Walldén, tf kommunikationschef, 073-910 40 29