Förbättrat företagsklimat i Upplands Väsby kommun


Postad 24 maj 2016

_MG_6929Tisdagen den 24 maj släppte Svenskt Näringsliv resultatet från den undersökning som årligen görs bland företagen. 14 av de 26 kommunerna i Stockholms län sänker i år sitt betyg i det sammanfattande omdömet när Svenskt Näringsliv släpper svaren från sin stora enkätundersökning om företagsklimatet. Upplands Väsby höjer i år sitt betyg i sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen.

– Företagen i Upplands Väsby ger kommunen ett högre sammanfattande omdöme i årets undersökning. Dock ser företagen förbättringsområden. Bland annat kan dialogen med kommunledningen bli bättre och kommunens information till företagen förtydligas, säger Annika Bröms Svenskt Näringslivs regionchef i Stockholm.

Områden som företagarna har betygsatt är bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter samt kommunens service till företagen. Vilken placering det blir i rankingen meddelas dock inte förrän den 20 september men att det sammanfattande omdömet ökat från 3,77 till 3,9 är positivt. Detta är det högsta omdömet för Upplands Väsby sedan 2010.

Vi har jobbat väldigt hårt med främjande åtgärder för ett gott företagsklimat. Vi erbjuder mötesplatser för god dialog vilket vi tror stärker företagen och utvecklar Väsby. Det är glädjande att det visar resultat. Att levandegöra Väsby genom storytelling och inspiration är något vi arbetat mycket med. De många positiva exempel som finns i näringslivet här i Väsby skapar stolta Väsbyföretag och ett bättre företagsklimat, säger Katarina Barter, verksamhetschef Väsby Promotion.

Upplands Väsby har i många år placerat sig väldigt högt av Sveriges 290 kommuner gällande företagsklimatet.

2010                    2012                    2013                    2014                    2015

10                            9                            13                            3                             9

I Upplands Väsby har 148 företag deltagit i undersökningen för 2016. Här kan du se resultatet.