Företagsklimat för tillväxt


Postad 31 maj 2016

_MG_4375

Katarina Barter

Den 24 maj släpptes enkätsvaren från Svenskt Näringslivs undersökning gällande företagsklimat. Upplands Väsby har förbättrat sitt sammanfattande omdöme, och rankingresultatet presenteras den 20 september.

– Företagsklimatet innehåller många olika delar så som infrastruktur, kommunens service till företagen, tillgång till kompetens och konkurrens från kommunen men även till en tredjedel det sammanfattande omdömet, säger Katarina Barter, verksamhetschef på Väsby Promotion som arbetar aktivt med att bidra till ett starkt företagsklimat i Upplands Väsby.

Enligt Svenskt Näringsliv går det att se ett positivt samband mellan ekonomisk tillväxt och företagsklimat i kommunerna. Detta då man under en tioårsperiod (2003-2013) jämfört de kommuner som haft bäst företagsklimat kontra de som haft sämst dito. Det visar sig där att tillväxten (BRP) hos de kommuner som har haft bäst företagsklimat är dubbelt så stark som de som haft sämst. Lägg till att i de kommuner som har ett bra företagsklimat också har en högre andel privat sysselsättning.

Företagsklimatet är viktigt för kommunerna

Företagsklimatet är inte bara en plats i en ranking som man kan vara stolt över. Det är också ett betyg till kommunen. Ett gott betyg innebär att fler företag får upp ögonen för Väsby, och när det är dags att hitta nya lokaler är sannolikheten att det är åt Väsby man sneglar högre om man vet att här finns en bra företagsklimat. Att fler företag etablerar sig i Väsby är viktigt, både vad gäller skatteintäkter men också för arbetstillfällen. Är kommunen attraktiv för företag ökar också inflyttningen automatiskt vilket medför att kommunens skattebad och intäkter ökar.

– Att ha ett bra företagsklimat är viktigt ur flera aspekter. Just vad gäller tillväxten hos företag ser vi till exempel att det är många som gärna vill anställa lokal arbetskraft om möjligt. Det har visat sig att det är enklare att bibehålla de som bor nära, och att ha en alltför hög personalomsättning är aldrig bra på ett företag, säger Katarina Barter.

Med ett bra företagsklimat blir det helt enkelt lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag.

Kontakta gärna oss om du undrar över hur du kan bidra eller har frågor om ranking eller vår verksamhet, info@vasbypromotion.se 08-590 327 00