Försäljningen av Bo i Väsby AB genomförd


Postad 24 augusti 2015

SkanskakilleDen 18 augusti genomfördes planenligt sista steget i försäljningen av Bo i Väsby AB. Det innebär att köparen, Rikshem AB, nu formellt är ägare av bolaget och därmed blir hyresvärd och tar över förvaltningen av 650 hyresbostäder och lokaler.

Affären kunde slutföras efter enhälligt beslut i kommunfullmäktige den 16 juni i år.

– Jag är glad att Upplands Väsby kommun får en stark, stabil och framtidsinriktad strategisk partner för Väsbys bostadsutveckling. Rikshem står för en långsiktig förvaltning och har goda förutsättningar för en hög nybyggnadstakt i kommunen, säger Ann-Christin Martens (S), tf. kommunstyrelseordförande.

De intäkter som affären genererar ska återinvesteras i Upplands Väsbys långsiktiga utveckling. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för fler attraktiva bostadsmiljöer, bättre skola och omsorg och inte minst att minska kommunens skuld och därmed trygga en fortsatt stabil ekonomi för kommunen.

För mer information:
Ann-Christin Martens (S), tf kommunstyrelseordförande: 073-910 42 87
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25