Förskola i Väsby levererar kvalitet


Postad 1 december 2014

KvalitetförskolaFörskolan Spargrisen i Väsby vann i torsdags kommunens kvalitetsutmärkelse. Prisets syfte är att inspirera, skapa dialog om kvalitetsarbetet och lyfta goda exempel i hela den av kommunen finansierade verksamheten, det vill säga hos kommunala såväl som enskilda utförare.

–  Det känns fantastiskt att äntligen ha vunnit detta pris. Vi ansökte även förra året men snubblade vid mållinjen, men nu tog vi det, säger Birgitta Andrén, förskolechef Väsby kommunala förskolor.

Juryns motivering menade att förskolan arbetat med ständiga förbättringar som ger nöjda kunder och stolta medarbetare. Förskolans systematiska kvalitetsarbete involverar kunder och medarbetare i en aktiv roll som i sin tur skapar stor delaktighet och engagemang. Öppenhet och lärande är i fokus och skapar trygghet och förståelse för alla berörda i verksamheten. ´

–  Det var en stor utmaning för oss i juryn att utse en vinnare bland de nominerade bidragen. Alla sökande gör ett mycket bra kvalitetsarbete, säger Björn Eklundh kommundirektör.

Under kvällen korades även fyra vinnare av kommunens innovationspris. Väsby Direkt fick pris för Professionell kundkontakt, kommunens kommunikationsenhet för Väsbys första digitala årsredovisning, Runby skola för tidig intensiv matematikträning (TIM) och Bygglovenheten för interimistiska slutbesked.

Kvalitetsutmärkelsen delades ut första gången 2012. Alla kommunalt finansierade verksamheter är välkomna att delta och vinnare är den verksamhet som har nått långt i sitt kvalitetsarbete. Förra året vann Må Bra förskolor och Väsbys ungdomsmottagning. Innovationspriset delas ut till en eller flera verksamheter för en insats som förnyat och förbättrat kommunens arbete på ett betydande sätt och består av en prissumma på 30.000 kr per pristagare.

För ytterligare information:
Brigitta Andrén, förskolechef för Väsby kommunala förskolor, 073-910 48 49
Björn Eklundh, kommundirektör, Upplands Väsby kommun, 073-910 40 31
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, Upplands Väsby kommun 073-910 47 67