Från förort till småstad


Postad 19 augusti 2014

Fyrklövern(2)

Upplands Väsbys centrala delar ska utvecklas från förort till ”den moderna småstaden”. Startskottet var byggandet av Messingen och den gradvisa omvandlingen av Centralvägen. Nästa steg är att bygga stad i området Fyrklövern, direkt söder om Väsby Centrum och stationsområdet, kallat Väsby Entré. Här koncenterar vi oss på Fyrklövern som tidsmässigt ligger närmast ett förverkligande.

Fyrklövern är ett det stora område som ligger direkt söder om Väsby Centrum.  Genom rivning av gamla gymnasieskolan, samt modernare utnyttjande av ytor, skapas utrymme för drygt 1 600 nya bostäder, verksamhetslokaler och parker.  Området avgränsas i huvudsak av Husarvägen, Mälarvägen, Drabantvägen och Dragonvägen, men även söder om Mälarvägen blir det fler bostäder.

De nya invånarna kommer att kunna välja från ett brett utbud av olika sorters bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Eftersom målet är att bygga stad handlar det om flerbostadshus med entréer mot gatan och där fasaden möter trottoaren. De flesta husen kommer vara 4-5 våningar höga, dvs samma skala som den nya bebyggelsen på Dragonvägen. Några hus kan dock bli både högre eller lägre. Eftersom det ska vara en livaktig småstad planeras också för verksamhetslokaler i bottenvåningarna som t.ex. förskola, kontor, service, butiker och restauranger. Här kommer alltså finnas stora möjligheter för företagare att hitta nya fina lokaler i attraktiva lägen.

I dagsläget har 15 byggare förbundit sig i avtal att medverka i detaljplanläggningen av området och samtidigt fått en option på att köpa mark att bygga på när detaljplanen för deras område är klar. De första förslagen till detaljplaner kommer att offentliggöras under hösten. Efter hänsynstagande till synpunkter från bland annat grannar och andra berörda kan reviderade förslag godkännas av kommunfullmäktige våren 2015. Byggstart blir i så fall hösten 2015. Tidplanen kan självklart påverkas av i vilken utsträckning förslag till detaljplan överklagas.

Vem bygger vad?

Bo i Väsby: student- och ungdomsbostäder, generationsboenden, odling
Bonum:  Seniorboende i bostadsrätt med tillgång till extra service
BRABO: Små bostäder i både hyresrätt och bostadsrätt. Förskola
HSB: Yteffektiva bostadsrätter med stort fokus på hållbarhet
JM: Rymliga bostadsrätter med möjlighet till odling & växthus
Junior Living: Bostäder i bostadsrätt riktade till ungdomar och förstagångsköpare
Riksbyggen: StegEtt, små instegslägenheter för förstagångsköparen
Savana: Rymliga, moderna hyreslägenheter
Senior & Trygg Fastigheter: Gammal möter ung med äldreboende och förskola
Seniorgården: Grönt seniorboende med odling & växthus
Skanska: Silver Life bostäder & vårdplatser. Bostadsrätter och hyresrätter
Stena Fastigheter: Förtätar sitt bestånd med fler hyresrätter och bostadsrätter
Svenska Hyreshus: Mindre stadsradhus med bostadsrätt
TB-Expolatering: Större stadsradhus
UniverCity: Energisnåla bostäder med hyresrätt för studenter och ungdomar
Väsbyhem: Totalrenoverar 2 blåa hus. Hyresrätter.

De flesta byggprojekt innehåller också verksamhetslokaler i bottenplanet riktade mot mindre företag och organisationer.