Från Svenskt Näringsliv: Upplands Väsby vill fortsätta klättra


Postad 16 maj 2014

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT

Upplands Väsby tar stora klivet upp på prispallen till en efterlängtad tredjeplats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Kommunen klättrar tio placeringar från fjolåret och nu fortsätter arbetet för ett fortsatt starkt företagsklimat.

Vaby_fortsatte_klattraBengt Pålsson, Näringslivschef och Lars Ohlsén, AffärsutvecklingsCentrum AUC.

Redan en vecka efter att rankingen släppts hölls ett första möte med företagare i kommunen för att få synpunkter på vad som kan göras ännu bättre. Tillsammans gick resultaten igenom och företagarna pekade på områden som är viktiga för just dem.

– Det är viktigt med en bra kontakt mellan kommunen och näringslivet, vi vill veta vad företagen behöver och önskar. Det krävs en ständig kommunikation för att alltid kunna erbjuda ett bra företagsklimat för våra lokala entreprenörer, säger Bengt Pålsson, näringslivschef i Upplands Väsby kommun.

Där kommunen uppvisar speciellt bra resultat i årets ranking är i kommunens service, tillämpning av lagar och regler samt kommunpolitikernas attityder, på dessa punkter är man bäst i länet. Trots att man är främst i länet på just service från kommunen, så är man fortfarande på plats 21 i landet, alltså finns fortsatt utrymme för förbättring.

– Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera och se hur man kan stärka företagsklimatet. Genomlys förvaltningen och se till att man har bästa möjliga utövare på varje ställe, säger Björn Lindgren, Svenskt Näringsliv.