Frukostföreläsning digital marknadsföring/rörlig bild – 17 april


Postad 17 april 2015

IMG_9921Fredagens frukostföreläsning av företaget Vidcom, som också är medlemmar i Väsby Promotion, var inspirerande och lockade drygt 20 företag. Föreläsare Jens Lundström berättade bland annat att i snitt ser vi i Sverige mer än en video per dag på internet och det ökar hela tiden. År 2020 kommer 90% av allt marknadsföring vara rörlig bild!

Jens pratade också om för- och nackdelar med att använda sig av rörlig bild i marknadsföring och vikten av att som beställare vara förberedd och ha tänkt igenom sitt syfte (vilket såklart även gäller för traditionell tryckt marknadsföring). Som beställare ska man också vara noggrann när man väljer leverantör, en del produktionsbolag kan bistå med alla möjliga tjänster och en del är mer specialiserade.

När man väl har sin filmproduktion finns olika möjligheter för att sprida den, beroende på kanal och syfte. Facebook är en av de allra största, men även YouTube och Vimeo är starka.