Frukostföreläsning om sociala medier – 27 januari


Postad 28 januari 2015

Väsby Promotion arrangerade den 27 januari ett fullsatt frukostseminarium med temat sociala medier.

Föreläsningen leddes av kommunikationsexperten Tina Sayed Nestius som gick igenom de mest använda sociala kanalerna (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram och Pinterest) och hur företag bör tänka kring användningen av sociala medier. De olika kanalerna har olika målgrupper och det gäller att välja med omsorg, genom att sätta upp en kommunikationsstrategi. En kommunikationsstrategi ska, enligt Tina Sayed Nestius, vara tydlig och innehålla svar på frågor kring varför en digital närvaro är nödvändig och vilket mål och vilken målgrupp man tänker sig nå genom att satsa på sociala medier.

Tina Sayed Nestius berättade också bland annat att i genomsnitt ägnar svenskarna nästan fyra timmar i veckan åt olika sociala medier men det skiljer sig åt inom olika åldersgrupper. Människor i åldersgruppen 12-25 ägnar över 7 timmar i veckan åt sociala medier, vilket är mer än en tredjedel av all fritid. I åldersgruppen 26-55 är siffran lägre och siffran sjunker till ca en femtedel av all fritid. Med tanke på det samt att 92 % av världens konsumenter, enligt en internationell studie, litar mer på människor de känner än något annat är det av vikt att finnas i de medier där ens målgrupp finns.

Är du intresserad av att lära dig med om användningen av sociala medier, kontakta Väsby Promotion (info@vasbypromotion.se)!