Frukostföreläsning om Time Management med Petra Brask – 6 mars


Postad 6 mars 2015

Effektivitetsexperten Petra Brask inledde fredagens frukostföreläsning om Time Magagement med att fråga ”Vem bestämmer över din tid?” och diskussionerna utbröt genast bland de dryga 30-tal medlemmar som närvarade. Petra sammanfattade med att det finns många olika delar i vårt liv som vill och kanske också behöver ha inflytande över vår planering och vad vi gör. Men det är bara en som bestämmer, och det är vi själva.

Hon berättade bland annat också att undersökningar visar att i Sverige avbryts vi i snitt var 8 minut i vårt arbete och för människans hjärna tar det i snitt 7 minuter att starta om igen. Det blir med andra ord inte många effektiva arbetsminuter varje dag. När hjärnan dessutom fungerar på så sätt att den tror att uppgifter som känns tråkiga/svåra/omständliga ska ta väldigt lång tid, så är det också de uppgifterna som får vänta till sist. Detta eftersom att vi människor har ett slags förhalningsbeteende där vi vill göra det enkla och snabba först för att få en endorfinkick och orka ta oss an nya uppgifter därefter. Det kan dock lätt bli så att de svåraste och mest tidskrävande uppgifterna blir liggande som en ständig stressfaktor.

Idag är det stressigt på ett annat sätt än vad det var för 20 år sedan. Då svämmade skrivborden på kontoren över av papper och pärmar medan det numer är i huvudet på på datorn som det svämmar över. Föreläsningen avslutades med att Petra förmedlade några snabba tips för ”Så får du loss mer tid”:
1. Prioritera
2. Planera
3. Säg nej
4. Börja dagen med det viktigaste
5. Utvärdera, reflektera och stäm av

 Följ vår event-hashtag #eventvasbypro i sociala medier för att se bilder från våra olika arrangemang