Gemensamma krafter är nyckeln till fortsatt framgång i Ett lärande Väsby


Postad 2 september 2014

ettlarandevasby20140901Skolutvecklingsprojektet ”Ett lärande Väsby” pågår och utvecklas hela tiden. Den 26 augusti samlades ett femtiotal skolledare, lärare och pedagoger samt politiker, näringsliv och tjänstemän för ett seminarium där fokus var titta på hur projektet fortskrider och skapa förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt förändringsarbete.

–  Här jobbar vi tillsammans framåt och det är mycket stimulerande att vi har en sådan stor bredd och samarbete mellan skolor, förskolor, näringsliv, politik och tjänstemän med flera. Skolan är något som berör hela samhället och det känns bra att skolfrågan lyfts i hela Väsby, säger Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby kommun.

Under seminariet konstaterades att samarbetet mellan olika aktörer är en styrka och nyckeln till ett framgångsrikt förändringsarbete där elevens bästa är i fokus.

I en workshop under seminariet kunde deltagarna ställa frågor gällande de specifika delprojekten. Anna Carlsson, projektledare för delprojektet ”Den digitala lärmiljön” berättar att projektet ska leda till en förändringsprocess för att anpassa skolan till den tid vi lever i och berättar vidare att hon fick bland annat frågan om skolan arbetar tillsammans med näringslivet kring den digitala lärmiljön.

–  Än så länge är delprojektet i sin linda så vi får se vad vi kommer fram till, men ett sådant samarbete skulle kunna vara en mycket bra utveckling och något som jag ser mycket positivt på, säger Anna Carlsson.

Katarina Barter, verksamhetschef på Väsby Promotion, ser att samarbetet mellan skola och näringsliv är en fråga av stor vikt.

–  Näringslivet är en resurs som bör tillvaratas i större utsträckning och som både vill och kan bidra till både lärare och elever. Sverige ligger i framkant både som IT nation och vad gäller att bäst använda digitaliseringens möjligheter. Stockholm är dessutom en av världens smartaste städer.
Det finns massor med förebilder från näringslivet som också skulle kunna ingå i detta projekt som inspiration-och kunskapskällor, säger Katarina Barter.

Mer information:
Björn Eklundh, kommundirektör, 0739-10 40 31
Anna Carlsson, delprojektledare för den digitala lärmiljön, 0739-10 46 23
Katarina Barter, verksamhetschef Väsby Promotion, 0709-85 04 88
Inger Cronlund, projektledare ”Ett lärande Väsby”, 0739-10 43 17
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, 0739-10 47 67