Grimstaelever löser miljöproblem via webben


Postad 17 februari 2016

Grimstaskolan elever– Det här projektet utvecklar metoder att testa elevernas samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, kreativitet, kritiskt tänkande, analys och problemlösning, säger Anna Carlsson som är projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting som samordnar forskningsprojektet i Sverige.

Testerna är webbaserade och en elev i Sverige genomför testet tillsammans med en annan elev någonstans i världen. Ju bättre de två eleverna samarbetar, kommunicerar och löser problemen gemensamt desto bättre resultat får de på uppgiften.

Många länder står inför liknande utmaningar gällande vilka kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden och att de inte stämmer överens med de förmågor som traditionellt lärs ut i skolorna. EU och OECD lyfter i sina studier fram viktiga kompetenser för dagens och framtidens arbetsmarknad. Dessa är självledarskap, analysförmåga, kommunikativa färdigheter och samarbetsförmågor, så kallade kollaborativa förmågor. I dag saknas det kunskap om hur väl svenska elever klarar dessa viktiga kompetenser.

Pedagoger på Grimstaskolan har utvecklat innehållet i de svenska testerna. Eleverna loggar in i en digital portal och lottas en partner att utföra testerna tillsammans med. Eleverna arbetar mot målen i den svenska läroplanen och dessa första tester handlade om miljöfrågor, hållbara resor och miljöpåverkan av olika transportmedel.

– Det var mycket roligare att samarbeta så här än om vi bara sitter bredvid varandra med samma uppgift. Eftersom man har olika information behöver man samarbeta och prata eller chatta om det som händer på skärmen. Man behöver inte vara jättevan eller värsta gamblern för att klara uppgifterna, det viktigaste är att man samarbetar, säger de två eleverna Filip och Arvid.

Collaborative Assessment Alliance, CAA, är ett internationellt projekt vars syfte är att utveckla elevers samarbetsmässiga problemlösningsförmågor. Stockholms Universitet forskar på projektet och övriga deltagare är Skolverkets motsvarigheter i Irland och Australien.

För mer information:
Anna Carlsson, projektledare SKL, 08-452 75 86
Johnny Wahlund, rektor Grimstaskolan, 08-590 971 68
Anna Malm Kelfve, presskontakt, 073-910 43 25