Halverat koldioxidutsläpp i Upplands Väsby


Postad 11 mars 2015

EvaBergh

Eva Bergh, miljöstrateg Upplands Väsby kommun

I Upplands Väsby har kommunen skärpt kraven på hur de anställda reser. Resultatet är en minskning av klimatförstörande utsläpp.

Eva Bergh, miljöstrateg på Upplands Väsby kommun, tar cykeln till jobbet. Hon leder kommunens miljöarbete. Ett arbete som gett resultat.

Under förra året minskade kommunen sina egna koldioxidutsläpp med 47 procent, jämfört med 2013. En minskning på 24 802 kilo avgaser, vilket enligt kommunen motsvarar nästan fyra varv runt jorden med bil.

Det här framför allt tack vare färre flygresor.

– Vi har ökat andelen tågresor, men vi har också minskat andelen resor i stort. Man tänker nu: Behöver jag resa överhuvud taget, eller kan vi ha till exempel videokonferens eller telefonmöte istället, säger hon.

Resorna miljöbov

Upplands Väsbys koldioxidminskning är bra, men det kan och måste bli bättre, menar Sven Hunhammar, klimatchef på Naturskyddsföreningen.

– Det motsvarar bara vad två personer konsumerar på ett år, så det är ganska lite. Å andra sidan är det en halvering. Bryter man ner alla utsläpp blir de ju små och alla utsläpp måste ju minskat oavsett hur små de är, säger han.

Hur duktiga är svenska kommuner på det här?

– Jag tror att det är många som försöker men generellt sett har vi ganska långt kvar innan vi nått de utsläppsnivåer som vi tycker att vi bör nå.

Vad är steg ett för en kommun som vill minska sina utsläpp?

– Vill man minska sina egna utsläpp är det förmodligen resorna. Sedan kan man servera vegetarisk mat inom skolan och omsorgen istället för mycket kött. och givetvis energianvändningen i helhet. Det finns mycket att göra.

Lätt att göra rätt

Visst flygs det ändå när de anställda på Upplands Väsby kommun reser. Men det klimatkompenseras och pengarna används för att köpa det in bland annat elcyklar och SL-kort.

– Just att det finns möjligheter att göra rätt tror jag är nyckelfaktorn, säger Eva Bergh.

Se inslaget på svt.se