Här möts vi

Ett nätverk och arena för samverkan

En viktig del av Väsby Promotions verksamhet är att fungera som en mötesplats för att du som företagare ska kunna knyta nyttiga kontakter och bredda ditt nätverk. Genom Väsby Promotion får du kontakt med andra verksamma i Väsby, drivna företagare, entreprenörer och experter på olika områden, politiker och tjänstemän som alla på olika sätt kan bidra till både din egen och ditt företags utveckling.

Affärer skapas i mötet med andra

Vi lägger stor kraft på att bjuda in intressanta föreläsare och arrangera roliga, inspirerande, utvecklande evenemang, seminarier, mässor, informationsträffar m.m. Kunskap varvas med umgänge och mingel. Utgångspunkten är att affärer skapas i mötet med andra.

En chans att påverka Väsbys utveckling

Som medlem bjuds du in att påverka för att kunna göra skillnad. Nyckeln ligger i att lära känna kommunens tjänstemän, genom att få en inblick i kommunens arbete och framtidsplaner och kunna föra en löpande dialog med kommunens tjänstemän och politiker. Som medlem i Väsby Promotion tillhör du en organisation som alltid lyfter fram företagens frågor i utvecklingen av det lokala samhället.

En dynamisk branschspridning

Du får tillfälle att skapa nya kontakter för affärsutveckling, samarbetspartners och leverantörer eller för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Du har alltid någon att vända dig till med frågor om ditt eget företagande och du kommer att bredda ditt personliga nätverk.

Aktuella evenemang

De företagsträffar som är aktuella just nu framgår av kalendariet. Som medlem har du alltid företräde och rabatt på de flesta träffar/aktiviteter. De aktiviteter vi erbjuder varierar från år till år beroende på vad det är som efterfrågas. Det innebär att en del aktiviteter sker regelbundet medan andra kan vara av engångskaraktär. Det är dina behov och önskemål som medlem som ligger till grund för de aktiviteter vi arrangerar.

Återkommande evenemang

Näringslivsdagen
Varje år arrangerar vi Näringslivsdagen, ett av vårt största evenemang med över 200 besökare, då vi bjuder in till en spännande dag innehållande föreläsningar, lunch, företagsmässa, fika och trevliga mingel med tilltugg. Här kan du läsa om förra årets Näringslivsdag. Inom kort lägger vi ut om årets Näringslivsdag som var den 25 oktober 2018.

Årsmöte
Väsby Promotions årsmöte med föreläsare, mingel, 3-rätters middag, prisutdelningar och överraskningar. Läs mer om vårt senaste årsmöte här.

Arbetsmarknadsdagen
Arrangerades för första gången den 27 september 2018 och ersatte Yrkeskaravanen. Dagen vänder sig till alla nior i Upplands Väsby kommun för att inspirera dem till sina framtida gymnasie- och yrkesval. Dagen varvas med föreläsare, mingel och utställare. Arbetsmarknadsdagen är ett samarbete med Upplands Väsby kommun. Läs om vår senaste Arbetsmarknadsdag här.

VIP-lunch för våra samarbetspartners och sponsorer
Då vi får ett enormt stöd från våra partners och sponsorer, som vi uppskattar enormt, så väljer vi att arrangera exklusiva event för dem, som en gest av uppskattning där de samtidigt får träffa nyckelpersoner från kommunen i ett mindre sammanhang. Läs mer om vår senaste VIP-lunch här.

Julmingel
Väsby Promotions årliga julmingel är oftast en kväll med glögg, tilltugg, musik och mingel. Läs mer om förra årets julmingel här.