Hur hittar företag kapital – seminarium den 5 november


Postad 6 november 2014

connectost5novemberVäsby Promotion och Connect Öst arrangerade tillsammans den 5 november 2014 ett miniseminarium med titeln ”Hur hittar företag kapital och vilka finansieringsmöjligheter finns?”.

Cathrine Åsklint från FundedbyMe berättade om tanken med crowdfunding som FundedByMe handlar om. Tanken är att skapa en mötesplats för entreprenörer och investerare och crowdfunding handlar om att vara flera att dela på riskerna som finns i uppstarten av ett nytt företag. FundedByMe har funnits sedan 2011 och flera bolag som idag blivit stora har börjat sin resa just genom crowdfunding.

Det finns även möjlighet att genom EU-bidrag få finansiering till sitt bolag. Det berättade Jan Furuvald från Kapitalguiden om. Han tog exempel på flera offentliga finansieringskällor men poängterade vikten av att söka i tid och att för att få EU-bidrag handlar det ofta om att ett företags syfte på något sätt måste stödja de politiska mål som är uppsatta. Att få finansiering på detta sätt förutsätter ofta att företaget själva kan betala när pengarna ska ut men att EU-bidraget kommer i efterhand. Om ett företag inte har möjlighet att vänta på pengarna är ofta ett lån lösningen. Magnus Palm från Almi berättade om hur de kan hjälpa till att finansiera företag i tidiga skeden när det handlar om till exempel att ett företag vill expandera, förvärva, investera, nyetablera etc. Almi lånar ut till högst 80 % av investeringsbehovet och löptiden på ett sådant lån är 2-5 år. Om ett företag behöver komplettera med en annan typ av finansiering kan exempelvis crowdfunding eller en privatinvesterare vara lösningen.

Olof Carlstoft är just privatinvesterare som investerat i ett antal bolag genom åren och han berättade om hur han tänker inför en eventuell investering. För honom handlar det ofta om vem entreprenören bakom är, är det en person som är driven och företagsam är branschen mindre viktig. Därför har han investerat i olika typer av bolag från olika typer av branscher men poängterade vikten av långsiktigt samarbete.

Är du nyfiken på mer information om dessa olika finansieringsmöjligheter som finns eller vill komma i kontakt med någon som kan berätta mer, hör av dig till Väsby Promotion (info@vasbypromotion.se eller ring 08-590 327 00).