För information: Upplands Väsby kommuns dementi till debattartikel i DN


Postad 23 maj 2014

Tisdagen den 19 maj publicerade DN en debattartikel med Per Kornhall, skolstrateg i Upplands Väsby. Se Upplands Väsby kommuns dementi till artikeln nedan.

”Väsby har inte begränsat Per Kornhalls yttrandefrihet”

Alla anställda i Upplands Väsby kommun ska kunna prata fritt om både fördelar och missförhållanden i verksamheten. Bara så kan vi bli bättre och utveckla vår kommun. Därför är det allvarligt när Per Kornhall ger intrycket av motsatsen i Dagens Nyheter (Idé & Kritik den 20 maj).

Anledningen till att Per Kornhall blivit underrättad om att kommunen har för avsikt att avskeda honom är att han grovt har åsidosatt sin del av anställningsavtalet. Av respekt för de inblandades integritet vill vi som arbetsgivare inte kommentera detaljer i ärendet.

Eftersom anklagelserna i Per Kornhalls redogörelse är så allvarliga vill jag berätta att vi noga har undersökt om kommunen som arbetsgivare har begränsat hans yttrandefrihet eller på något annat sätt har brustit i vårt åtagande som arbetsgivare. Min slutsats är att detta inte har skett, utan att Upplands Väsby kommun väl har skött sin del av anställningsavtalet med Per Kornhall.

Björn Eklundh Kommundirektör, Upplands Väsby

Se artikeln här.