Invigning av Hammarby slott – 19 maj


Postad 20 maj 2015

Boendet Hammarby slott ligger på Tallbacksvägen 3 i Upplands Väsby.  Huset kallades tidigare Sanatoriet och var från början en tuberkulosavdelning som tillhörde Löwenströmska lasarettet. Nu är huset ombyggt och inrymmer 48 platser för yngre personer med demens samt ett par platser för personer över 65, korttidsvård och för personer med somatiska funktionsnedsättningar.

Den 19 maj var kommunalrådet Anki Martens på plats och invigningstalade och klippte sedan traditionsenligt bandet. Därefter bjöds det på en rundvandring och avslutades med fika och mingel. Driften kommer skötas av Hammarbygården AB.

IMG_0241 IMG_0235