Kinesiskt näringsliv besökte Upplands Väsby


Postad 29 september 2017

Idag etablerades relationer mellan Upplands Väsby och provinsen Weifang i Kina. Det var Borgmästaren Li Kuanduan samt övriga representanter från Weifang som möttes av deras kontaktperson Lars Schneider, INTRAGO Fastigheter AB, Väsby Promotions verksamhetschef Camilla König Ekegren, kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby, Mathias Bohman samt Upplands Väsbys näringslivschef Anders Wink. Ett möte där svenska innovationer och lokala samt internationella verksamheter presenterades och gemensamma möjligheter introducerades. Ett möte som kan komma att ge avtryck i framtiden.

    – Detta är ett utmärkt exempel på hur vi på Väsby promotion kan agera som en mötesarena och sammanföra näringsliv, kommun och entreprenörer, för att gemensamt nå nya innovationer och framgångar, säger Camilla König Ekegren, verksamhetschef på Väsby Promotion.

Syftet med mötet var en första kontakt för att se om det finns möjlighet till ett vänortsförhållande som skulle kunna vara till gagn för kinesiska företagsetableringar i Väsby och för Väsbys näringsliv att hitta vägar till den kinesiska marknaden.

Presentationer hölls av den kinesiska delegationen och från Väsbyföretag som Xpaneco, FFT Group, Öhlins och Pahléns. Väsby Promotions verksamhetschef Camilla König-Ekegren berättade om samarbetet mellan näringsliv och kommun.