Kommunen säkerställer kvalitet i måltidsupphandling


Postad 17 juni 2015

Barn med mat, UVKommunen ställer höga krav när en ny upphandling av mat tar vid. Mätning av kundtillfredsställelse, minimering av hel- och halvfabrikat och råvaror med så få tillsatser som möjligt är några av kraven. Viktigt är också ett hållbart arbetssätt med exempelvis lokala transportföretag och närproducerade råvaror.

Måltidsupphandlingen omfattar tillagning och leverans av mat till förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasium, daglig verksamhet, särskilt boende och dagverksamhet för äldre.

– Maten betyder så mycket! Den ska ha bra näringsinnehåll, klara ställda miljökrav och vara lagad från grunden. Vi måste kunna ge våra barn, ungdomar, äldre och de som deltar i daglig verksamhet bra och god mat, säger Barbro Johansson chef social och omsorgskontoret Upplands Väsby kommun.

Minst 80 procent av huvudkomponenterna i den varmrätt som inte är vegetarisk ska lagas från grunden i tillagningsköken. Minst 40 procent av inköpskostnaden av den totala livsmedelskostnaden under ett kalenderkvartal ska utgöras av ekologiska livsmedel.

Kriterierna för bedömning av anbuden är entreprenadens utförande, rapportering och dokumentation, innehåll och smak, miljö, kundnöjdhet, entreprenadutveckling, regionutveckling och hälsobefrämjande åtgärder.

– Matens kvalitet har stor betydelse och vi vill vi styra mot mer närproducerad och ekologisk mat. Vi vill se ett smart arbete där resurserna används effektivt och på så sätt möjliggör god, näringsrik och mer hållbar mat. Viktigt är också att måltidsmiljöerna och bemötandet är trevligt, allt enligt det måltidspolitiska programmet, säger Maria Tuvesson Ordförande Måltidsakademin (MP)

För mer information:

Maria Tuvesson, ordförande Måltidsakademin (MP), 073-910 42 45
Barbro Johansson chef social- och omsorgskontoret, 073-910 47 66
Linda Corsvall chef kommunikationsenheten, 073 910 40 29