Kraftig förbättring av resultaten i Väsbys skolor


Postad 25 november 2016

DagisEnligt en färsk jämförelse av landets skolor från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hamnar skolorna i Upplands Väsby kommun på plats 95 bland Sveriges 290 kommuner. Resultatet innebär att skolorna i Väsby klättrar 148 platser i rankingen.

– För tre år sedan startade vi skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby och det är glädjande att vi nu lyckats vända resultaten i positiv riktning, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden i Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby kommun förbättrar sitt resultat kraftigt jämfört med föregående sammanställningar och rankingar. Totalt sett hamnar Upplands Väsby på plats 95 av 290 i rankingen, vilket placerar kommunen bland de 50 % av kommunerna som placerar sig i mitten. SKL:s jämförelse visar att Upplands Väsbys skolor går framåt på flera områden som ligger till grund för rankingen. Störst förbättring görs för det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9. Meritvärdet är en sammanräkning av de 17 bästa betygen i elevernas slutbetyg och där klättrar skolorna i Väsby från plats 129 till 69. SKL har även jämfört kommunernas resultat utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar och om dessa räknas in i resultatet placerar sig Upplands Väsby på plats 22 i rankingen.

– Jag är stolt över att vara en del av skolutvecklingen i Väsby som bygger på långsiktighet och politisk samsyn sedan flera år tillbaka. Nu är det viktigt att vi fortsätter arbeta med kvalitet och lika förutsättningar för elever och huvudmän i fokus. säger Malin Lybecker (M), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden i Upplands Väsby kommun.

Ett lärande Väsby är ett blocköverskridande skolutvecklingsprojekt där målet är att alla elever ska vara godkända i alla ämnen när de lämnar årskurs nio. Det är ett samarbete mellan fristående och kommunala skolor och omfattar samtliga elever från förskola till gymnasium.

För mer information
Lars Valtersson (MP), ordförande utbildningsnämnden, 073-910 45 54 
Malin Lybecker (M), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden, 070-244 30 65
Astrid Täfvander, utbildningschef, 073-910 45 31