Kvinnors företagande

Väsby Promotion har fått i uppdrag av Upplands Väsby kommun att leda ett projekt med syfte att främja jämställdheten i kommunen genom att synliggöra kvinnor i företagsledande roller och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte, stöttning, samt utveckling och expandering av verksamheter.

Projektet riktar sig främst till kvinnor som driver och/eller äger företag eller funderar på att starta en verksamhet i Upplands Väsby, men även till näringslivet som helhet. Inledande projekttid är 2019-03-01 – 2020-02-28.

Projektet inleds med en workshop den 17 maj där vi tillsammans utforskar eventuella hinder och utmaningar samt byter erfarenheter där man kan lära av varandra. Ett kompetensnätverk startas som sedan träffas några gånger per år, tillskott i dessa sammanhang kommer bl.a. att vara föreläsare som ger tips och verktyg för att lyfta verksamheten till nästa nivå.

Läs mer om projektet här.