Lunchföreläsning om stress och stresshantering – 3 mars


Postad 5 mars 2015

Väsby Promotion arrangerade tillsammans med Väsby Läkargrupp (VLG) en lunchföreläsning om hur stress kan reduceras på arbetsplatsen och istället främja hälsa och välmående.

Cajsa Hjerstrand Nyberg från VLG inledde med att prata bland annat om att vi människor numer ständigt är uppkopplade via mobiler, surfplattor och datorer. Det innebär också att vi alltid är tillgängliga eller kanske till och med förväntas vara det. Att alltid vara tillgänglig kan lätt bli ett stressmoment varför Cajsa påtalade hur viktigt det är att låta var sak ha sin tid. Bland annat nämnde hon att i en undersökning uppgav över 50 % av de svarande att de kollar sin e-post konstant och 70 % att de tillåter sig själva att bli distraherade av inkommande mail genom pling, symbol eller liknande. Vidare berättade Cajsa att detta beteende, att syssla med parallellt mailande och smsande under arbetstiden, sänker en människas IQ med 10 poäng. Människan arbetar som mest effektivt i 20-25 minuter med en uppgift men behöver sedan ta paus, varför det då kan vara läge att kolla mailen eller skicka ett sms om så måste göras.

Camilla Cleréus, också från VLG, berättade att när människan är stressad finns det tre saker som är viktiga att tänka på:

  1. Ge kroppen återhämtning. Sov ordentligt, var inte uppkopplad jämt och ständigt.
  2. Ät bra mat som ger kroppen energi, ta dig tid för att äta
  3. Lev i nuet, var här och nu

Camilla avslutade också med att prata om att för att människor ska göra ett bra jobb behöver tre kriterier uppfyllas: att man kan, att man vill och att man orkar.

Seminariet var välbesökt, omkring 30 företag hade tagit chansen att lyssna på detta och efteråt var det många som uttryckte sin uppskattning.

Följ gärna vår hashtag #eventvasbypro i sociala medier för att se vad vi arrangerar och vad våra medlemmar tycker!