Många vill vara med och förverkliga Väsby Entré


Postad 11 november 2016

Väsbyentre– Omfattningen av intresset från byggsektorn att vilja förverkliga Väsby Entré överskrider våra förväntningar. Vi har haft en hög ambitionsnivå, men hade aldrig vågat hoppats på den här nivån av intresse. Det är ett direkt resultat av tjänstemäns och politikers hårda arbete, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Väsby Entré är ett projekt med stor positiv inverkan på kommunen och regionen. Det har lockat ett 40-tal byggherrar att lämna in intresseanmälningar för att bygga hela eller olika delar av projektet, det vill säga bussterminal, landmärke, parkeringsdäcket med kontor och bostäder.

Målet för Väsby Entré är att skapa en ny stadsdel och utveckla stationsområdet till en av kommunens bärande centrumpunkter, som den självklara mötesplatsen för såväl väsbyborna, som regionala besökare och internationella gäster. Bland de byggbolag, nationella och internationella, som har visat intresse av att bygga i stationsområdet finns det både större och mindre aktörer.

– Vi har arbetat strategiskt för att skapa ett intresse hos byggherrar och andra aktörer att vilja bygga Väsby Entré. Att gehöret är så stort är självklart jättekul, säger Mathias Bohman (S) kommunstyrelseordförande.

Inför Almedalsveckan skickades markanvisningserbjudanden för Väsby Entré ut till intressenter som har haft fram till första oktober att lämna in sin intresseanmälan. Nu pågår arbetet med att närmare granska de anmälningar som har kommit in och se över intressenternas kapacitet att genomföra det som de vill bygga.

För mer information:
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré, 073-910 46 29
Ulrika Walldén, tf kommunikationschef, 073-910 40 29