Människorna bakom Väsby Promotion

Organisationen

Den löpande verksamheten inom Väsby Promotion sköts av fyra anställda fördelat på tre heltidstjänster. Av dessa arbetar tre med själva medlemsverksamheten och genomför aktiviteter, event och kommunikationsinsatser. Verksamheten består av följande personer:

  • Camilla König Ekegren, verksamhetschef med ansvar för strategi, försäljning och Väsby & Co.
  • Anna-Karin Steén med ansvar för kommunikation, klimatavtal Väsby och samverkansprojekt skola-näringsliv.
  • Marie Östling med ansvar för medlemsadministration, etableringsservice företag/besöksnäringen
  • Jeanette Isacsson med ansvar för ekonomi

Camilla König Ekegren, verksamhetschef

Mer information kommer inom kort.

 

Marie Östling, administratör

Marie är oftast den första kontakten på Väsby Promotion och har arbetat här sedan 2012. Maries sysslor varierar från dag till dag och spelar en viktig roll då hon svarar på många frågor som kommer in från medlemmar och företag i Väsby. Marie har drivit eget företag och har tidigare bland annat arbetat som produktkoordinator och i kundtjänst.

Maries främsta styrka är hennes förmåga att med ständigt glatt humör och engagemang stötta medlemmar, kunder, samarbetspartners och kollegor på ett fantastiskt sätt, oavsett uppgift. Hon har arbetat med administration, människor och service sedan hennes allra första jobb och det märks snabbt när man har kontakt med Marie. Marie är född och uppvuxen i Väsby, vilket gör att hon dessutom snabbt kan svara på frågor som rör kommunen.

Det bästa med Väsby är enligt Marie ”att det är en kommun som ständigt växer, utvecklas och förbättras. Här hittar man alla typer av boende, skolor och äldrevård så många, precis som jag, väljer att bo kvar här hela livet. Dessutom är läget verkligen perfekt!”

Varför man ska vara medlem i Väsby Promotion enligt Marie ”Nätverket! Alla kan knyta intressanta kontakter, atmosfären är verkligen sådan, och de flesta är hjälpsamma och vill öppna dörrar för andra medlemmar. Medlemmarna bidrar helt enkelt till varandras framgång. Där spelar Väsby Promotion en viktig roll och kan vara mötesplatsen och länken till framförallt kommunen som sitter på många beslut som påverkar företagen och föreningarnas framtid.”

Läs mer

 

Anna-Karin Steén, marknadsprojektledare

Mer information kommer inom kort. 

 

Jeanette Isacsson, ekonomiansvarig

Jeanette har varit ekonomiansvarig på Väsby Promotion sedan 2010 och finns på plats en dag i veckan. Hon har arbetat med ekonomi och redovisning under hela sitt verksamma liv på en rad olika typer av företag som reklambyråer, förlag och konsultföretag inom VVS.

Jeanettes styrka är hennes minutiösa noggrannhet, höga ambition och kärlek till siffror. Inte helt oviktiga egenskaper i det dagliga arbetet med ekonomi och redovisning.

Det bästa med Väsby enligt Jeanette är att det är en ”härlig kommun att bo och verka i. Jag har bott här i snart trettio år och stormtrivs. Det är faktiskt lite ‘landet’ samtidigt som storstan, Arlanda och allt man behöver finns inpå knuten!”

Varför man ska vara medlem i Väsby Promotion enligt Jeanette är ”att det ger ett stort värde i form av nätverket som byggts upp. Alla aktiviteter vi ordnar gör att även småföretagen får en bra inblick i allt som händer i kommunen och en chans att påverka.”

Läs mer

 

Styrelsen för Väsby Promotion

Väsby Promotions styrelse består av nio ledamöter och tre suppleanter. Kommunen utser en ordinarie styrelseledamot och en suppleant. Ordföranden och vice ordföranden väljs på ett år och halva antalet styrelseledamöter och suppleanter välj på två år vid ordinarie årsmöte.

Medlemmarna i styrelsen för Väsby Promotion är aktiva i verksamheten och fungerar som ambassadörer och företrädare för det lokala näringslivet. En av styrelsens huvuduppgifter är att bidra i det löpande utvecklingsarbetet såväl inom Väsby Promotion som av det lokala näringslivet i Väsby.

Styrelsen fattar beslut om Väsby Promotions verksamhet på basis av stadgar och medlemsdirektiv.

 

Väsby Promotions styrelse 2016

Ordförande

Ethel CapelleEthel Capelle, Scandic InfraCity
ethel.capelle@scandichotels.com

Ethel är sedan 2009 hotelldirektör för Scandic Infra City och har arbetat länge inom Scandic då hon började som hotellreceptionist vid Slussen i Stockholm.

Ethel drivs av att utveckla organisationer och verksamheter och tycker det är kul med förändringar. En av Ethels hjärtefrågor är kommunikationer som är en viktig faktor för en stad att utvecklas och bli desto mer attraktiv och även för företag att växa och rekrytera.

Det bästa med Väsby enligt Ethel är ”att det är en stad där det finns bra möjligheter att bo, handla och ett spektrum av olika skolor. Här får man ett bra liv helt enkelt. Det finns också bra kommunikationer både till Stockholm och Uppsala/Arlanda och ett väldigt fint naturliv med många gröna kilar. Väsby har ett starkt företagsklimat och trots att det är en relativt liten kommun arbetas det ständigt med att förbättra befintliga processer och Upplands Väsby kommun söker dialog med såväl medborgare som företag i olika frågor. Kommunen tillsammans med Väsby Promotion är också en bra partner när det gäller nyetablering av företag. I Väsby finns alla förutsättningar för att lyckas!”

Varför man ska vara medlem i Väsby Promotion enligt Ethel är för att ”det finns stora möjligheter att vara med och påverka de frågor som ett specifikt företag brinner för. På så sätt kan man också vara med och bidra till en positiv utveckling av samhället och företagsklimatet. Väsby Promotion är en viktig del i att få företag att växa och skapa goda relationer men också för att få inspiration och kunskapsutbyte.”

Läs mer

 Vice ordförande

Catrine Windh

Catrine Windh, Windh& Co
catrine@windh-co.se

Catrine driver och äger reklambyrån Windh & Co sedan starten 2008. Det Windh & Co hjälper sina kunder med är att nå uppsatta affärsmål genom kreativ kommunikation och marknadsföring. Catrine arbetar idag med att leda arbetet på byrån men är i grunden formgivare och Art Director.
Catrine brinner för design och tror på det som konkurrensmedel.

I sitt jobb möter Catrine regelbundet nya människor, företag och branscher vilket hon tycker är otroligt spännande. Catrine är som person nyfiken, bra på att se och förstå behov och att hitta lösningar!

Det bästa med Väsby enligt Catrine är ”dynamiken i näringslivet och kommunen. Här finns utrymme för nya idéer och samarbeten. Det är en välkomnande plats med ett bra klimat och en framåtriktning som jag gillar.”

Varför man ska vara medlem i Väsby Promotion enligt Catrine är för att ”det ger draghjälp både till det egna företaget och till den gemensamma platsen, kommunen och näringslivet som finns här. Väsby Promotion öppnar dörrar och skapar möjligheter genom ett stort nätverk av olika människor, företag och kompetenser. Det ger också möjlighet att påverka i många viktiga frågor som styr hur Väsby formas och utvecklas”.

Läs mer

Ledamöter

Anders Hellman

Anders Hellman, BoKlok
anders.hellman@boklok.se

Anders är sedan 2012 affärsutvecklare på BoKlok Housing AB. BoKlok är ett samarbete mellan IKEA och Skanska och Anders har arbetat inom Skanskakoncernen sedan 1980-talet. I sin roll som affärsutvecklare är Anders ansvarig för att hitta nya möjliga platser att utveckla och bygga bostäder på.

Anders främsta styrkor är hans långa erfarenhet av bostadsbyggande och engagemang när det gäller att få saker att hända. Dessutom är han en social person som gillar att dagligen träffa nya människor då han i sitt arbete reser runt en hel del.

Det bästa med Väsby enligt Anders, som har bott här sedan 1996, är ”läget, det ligger så bra med närhet till både Stockholm och till Arlanda. Jag tycker om att aktivera mig och i Väsby finns alla möjligheter till en rik fritid bland annat i form av en fantastisk natur med löp- och cykelvägar och ett bra föreningsliv. En annan fördel med Väsby är att det finns en blandad bebyggelse, här finns något för alla; högt och lågt, tätt och glest.”

Varför man ska vara medlem i Väsby Promotion enligt Anders är för att ”det ger ett bra lokalt nätverk där det finns möjlighet att träffa personer från många olika branscher såväl som kommunens tjänstemän och politiker.”

Läs mer

Anita Magnusson

Anita Magnusson, Blomsterpinglan
info@blomsterpinglan.se

Anita är blomsterhandlare och äger och driver sedan 9 år tillbaka Blomsterpinglan i centrala Väsby. Hon har arbetat som florist ända sedan hon var tonåring och haft eget företag sedan 1998.

Anitas främsta egenskaper är att hon är lösningsorienterad och envis. Hon har ett positivt tänk som gör att hon hela tiden ser möjligheter istället för problem. Hon är också mycket utåtriktad och social och gillar det personliga mötet med människor.

Det bästa med Väsby enligt Anita är ”att det finns stora möjligheter att påverka och det finns en närhet till kommuntjänstemän och politiker. Dessutom har Väsby en fin natur, flera bra utegym och många härliga skogsområden där jag ofta går med mina hundar.”

Varför man ska vara medlem i Väsby Promotion enligt Anita är för att ”man kan skapa och utveckla sitt kontaktnät genom att delta i aktiviteter och mingel där man alltid träffar andra intressanta företagare. Att driva företag handlar mycket om att skapa relationer.”

Läs mer

_MG_4027

Mats Eriksson, Sättra Gård
matssattra@hotmail.com

Mats är entreprenör och företagare i Väsby som på 1980-talet startade och sedan dess driver Sättra Gård. Det är ett lantbruksföretag som odlar spannmål och även sysslar med drift och underhåll av gator och grönytor. Idag är Sättra Gård ett av de allra största lantbruksföretagen inom Stockholms län.

Som person är Mats nyfiken och drivs av att dra igång nya projekt, prova nya metoder och tekniker – en entreprenör ut i fingerspetsarna med andra ord.

Det bästa med Väsby är enligt Mats ”närheten till människorna. Väsby är bra att både bo och verka i och det är nära till mycket samtidigt som det finns ett härligt lugn runt omkring. Det är också nära till beslutfattarna inom kommunen och just nu tycker jag att Väsby har en positiv utveckling inom många områden, det händer mycket här och det är kul!”

Varför man ska vara medlem i Väsby Promotion enligt Mats är för att ”det är ett unikt samarbete som ger tillfälle för oss företagare att träffas och diskutera större, viktiga frågor. Väsby Promotion är också en bra inkörsport för nya företagare då vi som har verkat här länge kan hjälpa till och vara brobryggare mellan det gamla och det nya. Inom Väsby Promotion finns en bra blandning av både små och stora företag och alla har vi möjlighet att påverka”.

Läs mer

Peter Hansen

Peter Hansen, P Hansen Caravan AB
peter@hansencaravan.se

Peter är född och uppvuxen i Väsby och är sedan ett par år tillbaka VD och ägare för Hansen Caravan som säljer husbilar och husvagnar.

Peters främsta styrkor är att han har mycket kunskap inom sälj och marknad och också är duktig på att driva olika projekt. Han säger själv att han drivs av att göra människor lyckliga!

Det bästa med Väsby enligt Peter är att ”det är nära till allt; den fina naturen, Stockholms puls och Arlanda. I Väsby finns allt jag behöver i form av affärer och service”.

Varför man ska vara medlem i Väsby Promotion enligt Peter är för att ”genom Väsby Promotion får företag möjlighet att ta del av intressanta föreläsningar, kunskap och ett bra nätverk. Därutöver finns också stora möjligheter att påverka i kommunen.”

Läs mer

Lars Schneider

Lasse Schneider, Schneiders Fastigheter
schneiders.fastigheter@gmail.com

Lasse är född och uppvuxen i Väsby och har sedan barnsben varit intresserad av bilar och motorcyklar. Lasse har sedan 1979 haft olika företag inom fordonsbranschen men sålde sitt bolag 2014 och är numer aktiv inom fastighetsbranschen.

Lasses främsta styrka är att han har börjat från grunden och sedan jobbat sig uppåt. Därför kan han nästan allt som gäller bil och mc. För Lasse är det viktigt att man brinner för det man sysslar med och han poängterar vikten av att han själv likväl som de anställda känner glädje och gillar att komma till jobbet.

Det bästa med Väsby enligt Lasse är ”att det är nära till allt, det går fort att ta sig in till Stockholm om man vill det och Väsby har dessutom en fin strandremsa ner vid Kairo som jag hoppas att alla Väsbybor ska få möjlighet att bo och verka vid. I Väsby finns en familjär stämning, och vill ett företag etablera sig här finns det ett unikt samarbete mellan kommunen och företagen, Väsby Promotion, där jag själv är engagerad. Det är kul att få hjälpa till!”

Varför man ska vara medlem i Väsby Promotion enligt Lasse är för att ”den samlade kunskapen gör att företagare kan dela med sig av sina erfarenheter och var och en behöver inte uppfinna hjulet igen. Har någon en fråga är det fritt fram att ställa den och det finns i de allra flesta fall någon som också kan besvara den”.

Läs mer

Erik Löfberg

Erik Löfberg, Infra City (Profi)
erik.lofberg@profi.se

Erik är affärsområdeschef för Profi Fastigheter/InfraCity och har så varit sedan ett par år tillbaka. Han beskriver sig själv som en fastighetsnörd som har koll på det mesta inom fastighetsbranschen och tillägger med glimten i ögat att han också pratar flytande skånska.

 

Det bästa med Väsby enligt Erik är att ”det är en kommun som vågar och vill ha tillväxt, det är bästa tänkbara förutsättningar för att också lyckas”.

Varför man ska vara medlem i Väsby Promotion enligt Erik är för att ”det är det självklara valet om man vill vara med att påverka Väsby och sitt företag mot tillväxt”.

Läs mer

Anders_s2Anders Wink, Upplands Väsby kommun
anders.wink@upplandsvasby.se

Beskrivning kommer inom kort.

 

 

 

 

Suppleanter

Niclas NyströmNiclas Nyström, DigiPlex
niclas.nystrom@digiplex.com

Niclas är sedan 2015 ansvarig för DigiPlex satsning i Sverige och deras datahall som är placerad i Väsby. För Niclas och DigiPlex är hög driftsäkerhet med korrekta och snabba insatser viktiga, och även om kunderna ofta är globala så är det lokala engagemanget prioriterat.

Niclas har bott i Väsby sedan 1987 och trivs jättebra. Det bästa med Väsby är enligt Niclas ”det geografiska läget som är attraktivt för både företag och nya kommuninvånare, jag berättar gärna om Väsbys alla fördelar såväl i arbetet som privat”.

För DigiPlex del ser man alltid till att titta lokalt för att jämföra med andra likvärdiga leverantörer innan nya tjänster köps. Varför man ska vara medlem i Väsby Promotion är enligt Niclas för att ”det ger väldigt bra möjligheter att knyta kontakter med andra företag som har verksamhet eller intressen i kommunen”.

Läs mer

 

Amra Barlov Lindqvist_150Amra Barlov Lindqvist, Väsbyhem
amra.barlov@vasbyhem.se

Amra är VD på Väsbyhem, Upplands Väsbys allmännyttiga bostadsbolag som äger och förvaltar ca 4400 lägenheter och drygt 30000 kvm lokaler. Amra beskriver sig själv som en oerhört drivande person, väldigt lyhörd och bra på relationsbyggande.

Det bästa med Väsby enligt Amra är att ”mitt hjärta kommer alltid att slå extra för Väsby eftersom jag är före detta Väsbybo. Jag kan såklart inte vara helt opartisk när det gäller Väsby, men det är ren fakta att det inte finns många andra ställen som slår Väsbys läge! Med närhet till Arlanda och Stockholm, med sin fantastiska natur och stolta medborgare har Väsby världens potential att utvecklas till en ännu attraktivare stad!

Varför ska man vara medlem i Väsby Promotion enligt Amra är för att ”Väsby Promotion är ett nav och en spindel i nätet som kopplar samman näringslivet med kommunen, bygger broar och jobbar för ett bra näringsklimat som vi alla kan dra stora fördelar av.”

Läs mer