Marknadsföringsmöjligheter

I syfte att stärka varumärket Väsby, marknadsföra Väsby, dess företag och attrahera fler företag till kommunen bedriver Väsby Promotion ett kontinuerligt kommunikationsarbete. Detta sker främst via den egna webbplatsen och sociala medier, men också via nyhetsbrev, Företagsplats Väsby och Näringslivsbilagan samt genom samarbeten och events inom kommunen.

Företag med intressen i Upplands Väsby erbjuds flertalet möjligheter att via Väsby Promotion marknadsföra och synliggöra sin verksamhet på hemsida, i våra olika publikationer, de digitala skyltarna samt vid olika events som t.ex. Näringslivsdagen.