Kommunikation

Väsby Promotion arbetar för att skapa ett av Sveriges bästa företagsklimat. Detta gör vi i nära samarbete med kommun och näringsliv, där mötesplatser av olika slag är viktigt. Marknadsföring av platsen samt att på olika sätt lyfta och sprida goda exempel från näringslivet bidrar till att nå ut och locka fler att välja Väsby.

Väsby Promotions kommunikation syftar till att sätta Väsby på kartan och visa på de möjligheter som erbjuds med det mycket attraktiva läge vi har mellan Arlanda och Stockholm. Kommunikationsarbetet ska attrahera företag till Väsby samt stärka och lyfta Väsbys näringsliv. Vi sprider också goda exempel via storytelling både i och utanför Väsby, inom Sverige och internationellt.

De kommunikationskanaler vi använder oss av är vår webbplats och sociala medier, men också via nyhetsbrev, annonsering i dagspress, podcast, film, olika samarbeten inom kommunen och våra samarbetspartners. Vi använder oss även av annonsering på vår digitala skärm på Breddenträdet vid E4:an när det gäller stora event och händelser som rör Väsbys näringsliv. Vår kommunikation präglas av att vara interaktiv, engagerande, kostnadseffektiv och har till största del digitala plattformar.