Näringslivsbilagan

För att fler ska få information om vilket näringsliv vi har i Väsby och vilken betydelse näringslivet har för utvecklingen av det lokala samhället finns en näringslivsbilaga med i kommunens tidning Mitt Väsby. Det är också en viktig kanal för att fler ska få kunskap om Väsby Promotions näringslivsservice i Väsby. Tidningen delas ut till samtliga hushåll och företag i Väsby.

Ansvarig utgivare för näringslivsbilagan är Väsby Promotion. Den produceras tillsammans med lokala företagare som skriver artiklar, gör intervjuer, fotograferar, gör tidningslayout och deltar i redaktionsrådet för att fånga upp innehållet i kommande nummer.

För mer information om näringslivsbilagan och annonseringsmöjligheter, kontakta Väsby Promotion: 08-590 327 00

Utgivna nummer:

2015

Nr 3 (hela Mitt Väsby här)

Nr 2 (hela Mitt Väsby här)

Nr 1

2014

Nr 3

Nr 2

Nr 1

2013

Nr 2

Nr 1

2012

Nr 2

Nr 1

2011

Nr 2

Nr 1

2010

Nr 2

Nr 1