Medlemskap

Så blir du medlem

Du kan bli en del av Väsby Promotion genom att fylla i vår medlemsansökan eller gå in som samarbetspartner.

Som medlem i Väsby Promotion får du:

Kostnadsfri tillgång till många av våra aktiviteter och föreläsningar
Exponerings- och annonsmöjligheter kopplat till våra kanaler och synlighet i våra sociala medier
Stöd och bollplank till nyetablerade företag i Väsby
Nära koppling till kommunen och möjlighet att påverka Väsbys utveckling
Sociala aktiviteter, inspirerande föreläsare, gemenskap och mycket glädje
Förmånliga medlemspriser på våra större event som t.ex. Näringslivsdagen
Väsbys största affärsnätverk och arena för kunskap och erfarenhetsutbyte
Ca 350 medlemsbolag – 1000-tals kontakter för dig
Väsby Promotions nyhetsbrev ca 1 gång i månaden

Samt en lång rad förmåner och erbjudanden under året.

Medlemspriser

Medlemsavgiften är från 750 kr till max 5.600 kr ex moms per år:

Medlems- och serviceavgift 2018

Medlemsavgift – 100 kronor

Serviceavgiften är baserad på antal anställda på företaget:

  • 0 anställda (soloföretagare) – 750 kronor + moms
  • 1-2 anställda – 850 kronor + moms
  • 3-4 anställda – 900 kronor + moms
  • 5-6 anställda – 1 100 kronor + moms
  • 7-9 anställda – 1 700 kronor + moms
  • 10-19 anställda – 2 250 kronor + moms
  • 20-49 anställda – 2 800 kronor + moms
  • 50-99 anställda – 3 400 kronor + moms
  • 100-199 anställda – 4 500 kronor + moms
  • 200- anställda – 5 600 kronor + moms

Serviceavgift föreningar/organisationer
550 kronor + moms + 100 kronor medlemsavgift

Väsby Promotions aktiviteter är främst till för våra betalande medlemmar. Vid vissa tillfällen har vi Prova-på-aktiviteter som är öppna för alla, även Näringslivsdagen är öppen för alla företagare. Vad som gäller står angivet under varje enskilt evenemang.

Ett nätverk och arena för samverkan

Genom Väsby Promotion får du kontakt med andra verksamma i Väsby, drivna företagare, entreprenörer och experter på olika områden, politiker och tjänstemän som alla på olika sätt kan bidra till både din egen och ditt företags utveckling. Du kan dessutom alltid kontakta Väsby Promotion när du söker efter leverantörer, samarbetspartners, medarbetare eller bara behöver någon att bolla med.

De olika företagsträffar som Väsby Promotion arrangerar ger dig möjlighet till många personliga kontakter som utvecklar dig som ledare/företagare. Du får tillfälle att skapa nya kontakter för affärsutveckling, samarbetspartners och leverantörer eller för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Kunskap och erfarenhetsutbyte

Vi lägger stor kraft på att bjuda in intressanta föreläsare och arrangera roliga, intressanta, utvecklande evenemang, seminarier, mässor, informationsträffar m.m. Kunskap varvas med umgänge och mingel. Utgångspunkten är att affärer skapas i mötet med andra, dvs. genom nätverkande.

Väsby Promotion och dess medlemmar spelar en viktig roll för Väsbys utveckling i stort och arbetar aktivt för att det ska vara en älskad kommun att bo och verka i för alla åldrar. Ju bättre livskvalitet i kommunen, desto bättre förutsättningar för företagande.  Därför engagerar vi i oss mycket i frågor som rör kommunikationer, stadsutveckling, skola och andra samhällsfunktioner med stor betydelse för både livskvalitet och företagande.

En chans att påverka Väsbys utveckling

Som medlem bjuds du in att påverka och erbjuds en plattform för att göra skillnad. Nyckeln ligger i att lära känna kommunens tjänstemän, genom att få en inblick i kommunens arbete och framtidsplaner och kunna föra en löpande dialog med kommunens tjänstemän och politiker.

Som medlem i Väsby Promotion tillhör du en organisation som alltid lyfter fram företagens frågor i utvecklingen av det lokala samhället. Du har alltid någon att vända dig till med frågor om ditt eget företagande och du kommer att bredda ditt personliga nätverk.

Om du har några frågor kring medlemskap, kontakta Marie Östling, tel: 073-910 84 13, marie.ostling@vasbypromotion.se
Om du har några frågor om partnerskap, kontakta Camilla König Ekegren, tel: 073-910 84 11, camilla.k.ekegren@vasbypromotion.se