Miljöfrågor och samverkan på agendan


Postad 26 november 2015

MartinSedan 2009 har projektet Klimatavtal Väsby funnits. Det kom till på initiativ av Upplands Väsby kommun och har drivits av Väsby Promotion då kommunens önskan var att få med näringslivet. Totalt har 51 företag från olika branscher och i olika storlekar tecknat avtalet och varit med och bidragit till sänkt energianvändning i kommunen. Torsdagen den 26 november presenterades det Klimatbokslut som Väsby Promotion tagit fram och många av de företag som är med i bokslutet var på plats för att ta emot ett exemplar och också lyssna på Martin Hedberg, meteorolog och expert inom miljöfrågor. Han föreläste under en knapp timme på ett mycket engagerande sätt om hur klimat-/miljöläget i världen ser ut och vad vi kan förvänta oss av den närmsta framtiden.

Efter föreläsningen var det dags för gruppdiskussioner om hur framtida samverkan mellan näringsliv och kommun kan se ut inom miljöfrågor och många bra tankar lyftes fram.

Är du intresserad av att delta i ett nätverk som fokuserar på klimat- och miljöfrågor, kontakta ylva.kallstedt@vasbypromotion.se