Mivida


Postad 13 oktober 2017

Ideell förening som arbetar mot våld för jämlikhet. Erbjuder råd och stöd och till våldsutsatta oavsett könsidentitet utan kostnad. Har även skyddat boende där placering kan ske i samråd med socialtjänst.