Möt Upplands Väsby kommun i Almedalen


Postad 22 juni 2015

Upplands Väsby kommun är på plats i Almedalen för fjärde året i rad. På plats lyfter kommunen fram sina aktuella frågor – de som man arbetar aktivt med i sin vardag. I år genomförs en dialog om medborgardialoger och utmaningarna kring att bygga en hållbar stad är i fokus.

Ett seminarium om att skapa mötesplatser för utveckling och innovation i skolan hålls också. Inom ramen för Arlandaregionens samarbete lyfts frågan om hur vi kan öka antalet bostäder och behovet av utbyggd infrastruktur.

Programmet i Almedalen:

Måndag 29e juni

11.00-11.45 Fenomenalen, Skeppsbron 6
Inkubator för innovation och skolutveckling
Teknik i skolan är inget nytt och att investera och rulla ut datorer till alla elever ses ofta som den enkla vägen. Men hur skapar vi riktiga mötesplatser för lärande och innovation? Hur går vi från att förlita oss på eldsjälar till en mer systematisk utveckling, spridning och användning av metodik?

13.00-14.00 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Kan kommuner, staten och näringsliv hitta win-win-lösningar för bostäder och infrastruktur?
Arlandaregionen med flygplatsen i centrum knyter samman den växande storstadsregionen. Kommunerna och flygplatsen vill tillsammans skapa förutsättningar för fler bostäder och ett växande näringsliv. Det kräver stora satsningar på infrastruktur.

14.30 – 15.30 Fenomenalen , Skeppsbron 6
Dialog om medborgardialoger
Medborgardialog blir ett allt vanligare verktyg i samhällsplaneringen. Men dialogen har flera utmaningar: Hur återkopplar vi när resultaten dröjer 10-20 år? Hur når vi rätt målgrupper? Kan medborgardialog vara representativ? I seminariet delar vi erfarenheter och söker tillsammans svaren.

15.45 – 16.15 Fenomenalen , Skeppsbron 6
Entreprenörskap i samhällsplaneringen
Tiden då kommuner tog fram detaljplaner och gav dessa till byggherrar att förverkliga är förbi. Området Fyrklövern i Upplands Väsby är ett exempel där entreprenörer fått vara med tidigt i processen. I stället för markpriser har kvalitet, innovation och medborgarnas behov stått i fokus.

16.25-16.55 Fenomenalen, Skeppsbron 6
Så samsas ekosystemtjänster och stadsplanering
Väsbys utvecklingsplan för ekosystemtjänster den första i sitt slag. Den handlar om de funktioner som renar luften, minskar växthusgaserna och ger fler grönområden. Vi talar om hur arbetet med ekosystemtjänster kan skapa en hållbar stad utan att sätta käppar i hjulen för stadsbyggandet.

Ladda ner programmet i PDF-version här.