Näringslivsdagen 2014


Postad 14 oktober 2014

Temat för dagen var entreprenörskap och socialt ansvar. Daniel Mendoza inledde och berättade om hur han utifrån sin bakgrund kommit dit han är idag och hur han satt upp mål hela vägen. Därefter följde Camilla Robinson Seippel som berättade om Swedbanks ansvarstagande både vad gäller människors privatekonomi och att Swedbank tar emot många praktikanter.

I panelerna som berörde konkurrenskraft och vad som krävs av framtida företagsledare samt företags sociala ansvarstagande fick vi ta del av många olika perspektiv. Konkurrenskraftiga företag behöver entreprenörer som vågar och satsar samt tänker nytt. Bland annat berättade Petra Brask om att sätta mål och skapa en effektiv verksamhet vilket är oerhört viktigt. Enligt HRM Affärsutvecking är medarbetarna en nyckel till framgång och företags möjligheter till att växa och utvecklas. Josefin Lillhage berättade om sin resa från elitsimmerska till företagsgrundare och hur tävlingsegenskaper är en tillgång även i näringslivet.

Stefan Einhorn avslutade dagen med en föreläsning om vikten av att vara snäll och hur det kan bidra till ett företags framgång bland annat genom att de anställda känner sig sedda och uppskattade.

Under dagen delades gåvobevis ut till föreläsare och paneldeltagare. De organisationer som fick ta emot gåvorna var Väsby mot våld, Väsby Tjejjour, Protus, Reach for change, Funkisglädje (som anordnar Väsby Melodifestival) och Trygga Barnen.

Ett stort tack till alla som deltog och dagens samarbetspartners: Win Win Ekonomi, Camillas Hemtjänst & Service, HSB, EY, Swedbank, Väsbyhem, PwC, Vican, Hondacity och Wäsby Golf.

Se ett videoreportage från Näringslivsdagen här!

Förmiddagen innehöll:

Föreläsning med Daniel Mendoza

Föreläsning med Camilla Robinson Seippel, Swedbank

Föreläsning med Anders Bornefalk, ekonomie doktor och ekonom Svenskt Näringsliv

Paneldebatt; ”Hur skapar vi konkurrenskraftiga företag?”
Medverkande:
Petra Brask, effektivitetskonsult Petra Brask & Partners
Anders Bornefalk, ekonom Svenskt Näringsliv
Josefin Lillhage, fd elitsimmerska och numer grundare av Toborrow
Lennart Rydén, grundare och styrelseordförande HRM Affärsutveckling

Eftermiddagen innehöll:

Föreläsning med Carolina Anestam, VD Hero Kommunikation

Paneldebatt; ”Hur tar näringslivet ansvar?”
Håkan Berg, VD HSB Norra Stor-Stockholm
Josephine Adorelle, projektutvecklare Tesla
Sara Lindholm, marknadsansvarig DigiPlex
Ida Texell, förbundsdirektör Brandkåren Attunda

Klimatdiplomutdelning av Kommundirektör Björn Eklundh till 4 nya företag

Föreläsning via videolänk med Eva Pethrus från Microsoft om deras satsningar på skolan

Föreläsning med Stefan Einhorn