Näringslivsservice

Vid sidan om sin medlemsverksamhet fungerar Väsby Promotion som ett kontor för näringslivsservice till alla företag, företagare och entreprenörer i Upplands Väsby.

Ofta handlar det om att ge allmän information och fakta om det lokala näringslivet, ge stöd och råd kring företagande samt förmedla kontakter med andra lokala företagare.

Vanligt är också att Väsby Promotion ger stöd och vägledning till företag som vill etablera sig i Väsby att hitta lämpliga lokaler eller mark. Här förmedlar vi kontakter till olika fastighetsägare och lämpliga tjänstemän inom kommunen.