Bygglov, tillstånd, tillsyn

Kommunen har ett myndighetsansvar inom en mängd olika områden som berör dig som vill etablera företag och dig som vill ändra inriktning på ditt företags nuvarande verksamhet.

Tips! Ta kontakt med kommunen på ett tidigt stadium för att höra vad som gäller inom det verksamhetsområde ditt företag ska verka. Utöver bygglov och bygganmälan kan det vara aktuellt för ditt företag att söka tillstånd inom miljöområdet.

Om du saknar någon information eller inte får den hjälp du önskar, kontakta Anders Wink, näringslivschef Upplands Väsby kommun, 08 590 973 80 eller anders.wink@upplandsvasby.se så hjälper han till och svarar på frågor.

Här kan du läsa mer om bygglov på Upplands Väsby kommuns hemsida.

Regelkommission

Kommunen vill tillsammans med näringslivet underlätta för företagarna när det gäller tillstånd och bygglov.En regelkommission är därför tillsatt och deras uppgift är att se över tillståndshanteringen och se vad man kan göra för att underlätta för företagarna. Man bjuder in företagare från olika branscher på mötena.

Kontakta Väsby Promotion du har frågor eller förslag kring regelkommissionens arbete på telefon 08-590 327 00