Samarbete skola och näringsliv

Samarbete skola och näringsliv

I Upplands Väsby samarbetar näringslivet och skolan sedan flera år i ett samarbetsråd. Ett viktigt mål har varit att fånga upp företagens behov av arbetskraft i framtiden och därmed skapa en skola där eleverna får kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Ett annat mål är att inspirera och uppmuntra elever som bär på goda idéer att våga ta språnget och starta eget företag. Diskussionerna om vad som behöver göras för att skapa en av regionens bästa skolor förs fortlöpande.

Samarbetet har hittills bidragit till bl a följande:

  • En kurs för gymnasieelever i företagande och starta eget
  • Ett seminarium för lärarstudenter kring företagande och entreprenörskap
  • En informationsträff för avgångsklasserna på gymnasiet för att förbereda eleverna för arbetslivet.
  • En yrkesmässa med fler än 100 olika yrken representerade
  • Samarbetsråd för alla förskolor- och grundskolor
  • Rekryterings- och jobbsökardagar för avslutningseleverna på gymnasiet
  • Arbete med jobbskuggningsplatser på företag för åk 8 samt 9

Utmärkelse till Årets UF-Företag

Sedan 2007 har pris till årets UF-företag delats ut under Näringslivsdagen som Upplands Väsby Promotion anordnar varje vår.

Kriterierna är: Energi, kreativitet och ta för sig-samhet

Jobbskuggning

Som företagare kan du vara med och hjälpa till så att ungdomar tidigt får kontakt med näringslivet. Många företag ställer upp med praktikplatser men det kan ibland vara svårt för småföretagare att få utrymme till det i verksamheten, trots att man gärna skulle vilja engagera sig mer i samarbetet mellan skolan och näringslivet.

Nu drar flera skolor i Väsby även igång ”jobbskuggning”. Eleverna jobbar med olika saker under två veckor med inriktning på näringslivet och en till två dagar är tanken att de ska vara ute på olika arbetsplatser.

Vill du ta emot en eller flera ungdomar under en dag och berätta lite om din verksamhet, kontakta oss på Väsby Promotion på telefon 08-590 327 00 eller
info@vasbypromotion.se

Ett lärande Väsby

I Upplands Väsby kommun pågår sedan 2014 ett stort skolutvecklingsprojekt för att stärka skolan. Projektet kallas Ett lärande Väsby och är en överenskommelse över de politiska blockgränserna och inkluderar såväl elever som pedagoger, föräldrar och näringslivet. Läs mer om projektet här.