Varumärket Väsby

Varumärket Väsby symboliserar den mötesplats som Väsby är, både fysiskt och med ett gott geografiskt läge och goda kommunikationer. Väsby har goda nätverk mellan människor, företag och föreningar och här finns kraft, ett kreativt flöde, samverkan och potential. Varumärket Väsby är i form av en symbol som knyts ihop, precis som Väsby är sammankopplat med omvärlden, puls och lugn, stad och land. Den är också i formen av ett V – som i Väsby! Logotypen har dubbla linjer bredvid varandra. De står för näringslivet och kommunen som samverkar. Parallella processer pågår och man följs åt och utvecklas tillsammans. Linjerna står också för de två kommunikationslederna, E4:an och järnvägen, som bidrar till att Väsby har blivit en knutpunkt i norra Stockholmsregionen.

Platsens varumärke ska lyfta fram vad som särskiljer en plats från en annan och vad som gör den attraktiv. Kort sagt hur platsen ska klara av att skapa tillväxt på lång sikt.

Den konceptuella idé med varumärket Väsby tar alltså fasta på humankapitalet (människor), men också på det sociala kapitalet (en kreativ och utvecklingsorienterad miljö). I och med att vi framhåller den geografiska dimensionen som ju syftar på Väsbys exceptionellt goda kommunikationer, lyfter vi också fram strukturkapitalet i Väsby.

Varumärket kan utgöra ett styrmedel och inspirera, såväl för kommunens, näringslivets och föreningslivets företrädare i denna långsiktiga process. Varumärket skall därför vara en konceptuell idé om platsens särart och attraktionskraft som många kan skriva under på.

Varumärket spelar också en roll på det lokala planet, i Väsby. Helt uppenbart kan en varumärkesorienterad kommunikation påverka stoltheten över att vara en Väsbybo, eller över att driva sitt företag i Väsby med dess goda företagsklimat. Här handlar det inte om att klistra på en falsk fasad som inte känns igen, utan att synliggöra det som redan upplevs starkt och attraktivt av de som bor och verkar här.

Det finns en egen hemsida för varumärket Väsby med flertalet exempel på företag som använder detta i sin egen marknadsföring. Läs mer på www.vasby.org. Är du intresserad av att synliggöra hur du använder varumärket Väsby i din marknadsföring, kontakta oss, info@vasbypromotion.se