Nätverket Väsby Promotion

Väsby Promotion är en fristående ideell förening som ägs och finansieras av sina medlemmar, stora och små företag, föreningar och offentlig verksamhet. Vi arbetar för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för företagande och entreprenörskap i Väsby. Det gör vi genom att erbjuda en mötesplats och ett nätverk för idé- och affärsutbyte, kunskap och påverkan, men också genom att fungera som företagens dörröppnare och representant i näringslivs- och utvecklingsfrågor i Väsby.

Väsby Promotions huvuduppdrag

  • Löpande anordna arrangemang som främjar nätverkande, som sprider kunskap, utvecklar och underlättar samverkan mellan näringsliv och kommunens representanter.
  • På olika sätt stödja och ge service till medlemmarna i frågor kopplade till företagande, entreprenörskap och etablering i Väsby.
  • Ge näringslivsservice till kommunens alla företag och företagare
  • Tillvarata företagens intressen och företräda medlemmarna i näringslivs-, företagar- och entreprenörsfrågor i Väsby kommun.
  • Lämna utlåtanden och förslag i samband med planering och utveckling av Väsby kommun med uttalat näringslivsfokus.
  • Fungera som pådrivare och opinionsbildare i frågor av särskild vikt för näringslivets utveckling i Väsby.

Väsby Promotions arbete handlar ytterst om att bidra till ökad tillväxt i näringsliv och kommun.