Nöjd kund index, NKI, för Upplands Väsby


Postad 30 maj 2016

_MG_3943Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. År 2016 är dock ett mellanår för undersökningen med endast 56 deltagande kommuner. Fram till i år mäts kommunerna obligatoriskt vartannat år, men från och med 2017 mäts kommunerna varje år. Servicemätningen Insikt 2016 visar att företagare är allt nöjdare med kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Totalt sett har NKI-värdet (nöjd-kund-index) ökat med en enhet från NKI 68 till NKI 69.

För Upplands Väsbys del visar man bäst resultat inom området brandtillsyn där man får NKI 79 vilket gör att man där hamnar på plats 9 i den kategorin. Även markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll får höga resultat medan bygglov backar gentemot föregående års resultat. Den totala rankingen för Upplands Väsby blir 70 och placerar kommunen på plats 29.

Ett NKI-värde mellan 60-70 ses som godkänt, ett över 70 ses som väl godkänt och under 60 anses som underkänt.